Accept inkomstförsäkring egenföretagare

Accept har en speciell inkomstförsäkring som riktar sig till egenföretagare. Inkomstförsäkringen ska komplettera a-kassan och passar bäst för företagare som tar ut över 33 000 kronor i lön varje månad.

 • En privat inkomstförsäkring som passar de flesta företagsformer.
 • Det går att få ersättning under maximalt 300 dagar.
 • Högsta lön som går att försäkra är 100 000 kronor per månad.
array(0) { }
4.4/5
Bra
 • Ersättning i upp till 300 dagar
 • Accepts försäkring gäller från dag 1
 • Försäkra din lön upp till 100 000 kr/mån
Maxersättning
100 000 kr
Kvalifikationstid
18 månader
Upphör allt gälla
62 år
Information om Accept inkomstförsäkring för egenföretagare
Maximal lön: 100 000 kr/mån
Ersättningsdagar: 200 dagar
Tilläggsförsäkring för högre löner: Nej
Tilläggsförsäkring för fler ersättningsdagar: Accept Plusförsäkring ger ersättning till dag 300
Pris inkomstförsäkring: Individuellt
Villkor för Accept inkomstförsäkring för egenföretagare
Medlemskap i a-kassa: Ja, minst 18 månader
Inkomst: Minst 33 001 kr/mån
Teckningsålder: Under 55 år
Arbetskrav: Minst 24 månader aktiv som egenföretagare/VD
Övriga krav: Du ska vara bosatt i Sverige

Vårt omdöme om Accept inkomstförsäkring egenföretagare

Accept inkomstförsäkring för egenföretagare ger ett bra skydd om du skulle bli frivilligt arbetslös. Hos Accept välkomnas de allra flesta företagsformer samtidigt som det går att försäkra upp till 100 000 kronor i månadsinkomst.

Det är en försäkring som passar bäst den som driver bolag och har en månadsinkomst på över 33 000 kronor i månaden. Du kan få ersättning för 300 dagar.

Som egenföretagare finns det ganska högt ställda krav för att kunna teckna inkomstförsäkringen. Du behöver inte vara medlem i något fackförbund för teckna inkomstförsäkringen men du ska vara medlem i en a-kassa.

Fördelar med Accept inkomstförsäkring egenföretagare

 • En försäkring som accepterar de allra flesta företagsformer.
 • Du kan försäkra en månadsinkomst upp till 100 000 kronor.
 • Möjlighet att teckna till andra försäkringar för egenföretagare.

Nackdelar

 • Det är relativt högt ställda krav för ersättning och för kunna teckna försäkringen.

Vilken ersättning ger Accept inkomstförsäkring för egenföretagare?

Hos Accept kan du försäkra en månadsinkomst upp till 100 000 kronor. Det gör att en egenföretagare kan få upp till 80 % av 100 000 kronor eller mindre i månaden. Antalet ersättningsdagar följer a-kassans ersättningsperiod och försäkringen gäller till 62 års ålder.

För att kunna få ersättning krävs att arbetslösheten är ofrivillig. Därför gäller inte försäkringen om du säljer företaget eller fått utdelning i samband med likvidation av ett bolag.

Villkor för att egenföretagare ska kunna teckna Accept inkomstförsäkring

Villkoren för egenföretagare är ungefär samma som för andra inkomstförsäkringar. Du ska vara med i en a-kassa och vara bosatt i Sverige. För att få teckna försäkringar ska du ha fyllt 21 år och du kan teckna försäkringen fram tills du fyllt 55 år. Du kan läsa fullständiga villkor för egenföretagare på Accepts hemsida

Speciella krav för egenföretagare

 • Du ska ha varit verksam i rörelsen minst 24 månader.
 • Du får inte ha försatts i konkurs senaste fem åren.
 • Det får inte finnas några betalningsanmärkningar.
 • En kvalifikationstid på 18 månader från senaste gången du fick a-kassa.

Följande företagsformer accepteras

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Enskild firma

Vad kostar Accept inkomstförsäkring egenföretagare?

Priset för inkomstförsäkringen utgår från olika faktorer utöver den inkomst du vill försäkra. Bland annat vilken a-kassa du är med i och eventuellt fackförbund. Samtidigt är det lätt att räkna ut priset genom att fylla i olika uppgifter på Accepts hemsida. Vill du räkna ut vad försäkring skulle kosta dig kan du fylla i formuläret här på Accepts hemsida.

Du kan även ta kontakt med Accept för att ställa frågor om pris eller villkor, kontaktuppgifter och öppettider hittar du längre ned.

Finns det andra stöd för egenföretagare hos Accept?

Accept har flera olika privata försäkringar som även egenföretagare kan teckna. Bland annat pensionsförsäkring och privat pensionssparande. Sedan kan även egenföretagare även välja att teckna sjukavbrottsförsäkring.

Kontaktuppgifter till Accept

Du kan välja att se pris för inkomstförsäkring för egenföretagare på Accepts hemsida. Ett annat sätt att få svar på frågor är att ringa eller skicka email.

Telefonnummer till Accept

 • 08 – 629 24 90

Öppettider telefonkontakt

 • Vardagar 09:00 – 12:00

Email för frågor kring försäkringar

[email protected]

Vanliga frågor och svar – Accept inkomstförsäkring egenföretagare

Vem omfattas av Accept inkomstförsäkring?

Du kan välja att teckna Accept inkomstförsäkring som egenföretagare om du uppfyller kraven. Bland annat ska du ha varit verksam minst 18 månader. För att kunna teckna försäkringen behöver du även vara stadigvarande bosatt i Sverige och vara under 55 år. Företaget får inte ha haft några betalningsanmärkningar.
Accept har även inkomstförsäkring för anställda.

Vad är en privat inkomstförsäkring för egenföretagare?

En privat inkomstförsäkring gör det möjligt att försäkra en högre inkomst än den inkomst vanliga a-kassan ersätter. Du behöver inte vara medlem i ett fackförbund med skar vara med i en a-kassa. Du kan teckna en privat inkomstförsäkring hos Accept för egenföretagare.

Vilken inkomstförsäkring ska jag välja som egenföretagare?

Bland annat Accept erbjuder inkomstförsäkring för egenföretagare. Du kan även läsa vår jämförelse av inkomstförsäkringar för egenföretagare.

Senast granskad: 20 mars, 2023