ICA Olycksfallsförsäkring

 • Försäkra dig själv och din familj

 • Gäller även utomlands i ett år

 • Ica-bonus på försäkringspremien

Försäkringsbelopp: 500 000–1 000 000 kronor

Åldersgräns: 18–72 år

Karenstid: 0 dagar

array(0) { }
4.9/5
Utmärkt
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • Försäkringen kan behållas livet ut
 • Familjerabatt
Teckningsålder
18-72 år
Upphör att gälla
Vid dödsfall
Maximal ersättning
1 000 000 kr
Information om ICA Olycksfallsförsäkring
Medicinsk invaliditet maxersättning: 1 000 000 kr vuxen, 500 000 kr barn
Ekonomisk invaliditet maxersättning: 1 000 000 kr vuxen, 500 000 kr barn
Sänkning av ersättningsbelopp: Ja, efter 58 år
Självrisk: Ingen
Karenstid: Ingen
Pris: Från 104 kr/månad
ICA Olycksfallsförsäkring ersätter
Ärr: Ja, upp till 15% av försäkringsbeloppet
Tandskador: Ja, upp till 50 000 kr vuxen och 25 000 kr barn
Sveda och värk: Ja, upp till 36 000 kr
Rehabilitering: Ja, max 10 behandlingstillfällen och som högst 15 000 kr
Sjukhusvistelse: Ja, 200 kr/dag i max 365 dagar
Dödsfall: Ja, 50 000 kr

Vårt omdöme om Ica Olycksfallsförsäkring

Ica Olycksfallsförsäkring ger ersättning för allt från akut behandling till sådant som behövs för återhämtning efter ett olycksfall. Försäkringen gäller utan någon övre åldersgräns, och täcker även skador som inträffar när du befinner dig utomlands i upp till ett år.

Nackdelen med Ica Olycksfallsförsäkring är att du inte kan anpassa skyddet eller försäkringsbeloppet efter dina egna förutsättningar. Det finns nämligen bara en enda nivå av försäkringen och ett fastställt försäkringsbelopp för vuxna respektive barn.

Fördelar 

 • Ersätter rehabilitering och hjälpmedel
 • Lägg till flera personer i samma försäkring
 • Ica-bonus på försäkringspremien

Nackdelar

 • Inga alternativa försäkringsbelopp

Vad ingår i Ica Olycksfallsförsäkring?

Ica Olycksfallsförsäkring ger ersättning för olika besvär och kostnader som uppstår efter ett olycksfall. Alla de grundläggande skydden ingår i försäkringen: medicinsk och ekonomisk invaliditet, ersättning vid dödsfall och vård- och tandvårdskostnader.

Utöver detta kan du också få ersättning för den rehabilitering, terapi och hjälpmedel som behövs för att bli återställd. Olycksfallsförsäkringen gäller också bestående ärr, sveda och värk efter en olycka, liksom kostnader för transport och förstörda kläder och andra tillgångar.

Ica Försäkring erbjuder bara en nivå av olycksfallsförsäkringen. Den går därmed inte att utöka med något ytterligare skydd.

Skydd som ingårIca Olycksfallsförsäkring
Medicinsk invaliditet* 

 

*Ger ersättning på upp till försäkringsbeloppet.

Ingår
Ekonomisk invaliditet* 

 

*Ger full ersättning vid minst 50 procent nedsatt arbetsförmåga.

Ingår
Akut vårdersättningIngår
SjukhusvistelseIngår
ÄrrersättningIngår
Sveda och värkIngår
Rehabilitering och terapiIngår
Rehabilitering och engångskostnader för hjälpmedelIngår
Kostnad för hjälpmedelIngår
Tandvårdskostnader* 

 

*Gäller för tandvård efter olycksskada.

Ingår
DödsfallsersättningIngår
Merkostnader vid olycksfall* 

 

*Gäller exempelvis kostnader för transporter, läkare och trasiga kläder.

Ingår

Tilläggsförsäkringar

Det finns inga tilläggsförsäkringar att teckna till Ica Olycksfallsförsäkring.

Vilken ersättning ger Ica Olycksfallsförsäkring?

Om du får bestående men efter olycksfallet ger olycksfallsförsäkringen dig en viss procent av det gällande försäkringsbeloppet. Procentandelen avgörs utifrån graden medicinsk invaliditet, det vill säga hur allvarliga besvär din skada anses medföra för dig.

Försäkringsbeloppet för Ica Olycksfallsförsäkring är upp till 1 miljon kronor för vuxna och 500 000 kronor för barn. Det innebär att om din skada anses motsvara 10 procent medicinsk invaliditet, får du 10 procent av detta i ersättning, det vill säga 100 000 kronor för en vuxen.

Vid ekonomisk invaliditet får du hela försäkringsbeloppet utbetalat om din arbetsförmåga blir nedsatt med minst 50 procent på grund av olycksfallet.

Andra skydd som ingår i försäkringen har fasta ersättningsbelopp, eller ett högsta belopp som är lägre än försäkringsbeloppet.

Exempel: Lena hamnar på sjukhus efter en trafikolycka. Ica Olycksfallsförsäkring ger henne en fast ersättning på 200 kronor per dag som hon vårdas på sjukhus. Hon får också vissa bestående skador som försäkringsbolaget bedömer ger rätt till 3 procent av försäkringsbeloppet. Det ger henne därför 3 procent x 1 000 000 = 30 000 kronor.

Ica Olycksfallsförsäkring har inga alternativa försäkringsbelopp som du kan välja mellan. Du har alltså inte samma möjlighet att styra storleken på ersättningen som många andra försäkringsbolag erbjuder.

Villkor för Ica Olycksfallsförsäkring

Som alltid är det viktigt att du läser igenom villkoren för försäkringen innan du tecknar den. På så sätt kan du vara säker på att den innehåller det skydd som du vill ha hos din olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkringens fullständiga villkor hittar du på Ica Försäkrings hemsida.

Tänk på! Olycksfallsförsäkringen gäller bara för olyckor som inträffar efter att du har tecknat försäkringen. Du kan alltså inte få ersättning för skador som du har sedan tidigare.

Exempel på villkor för Ica Olycksfallsförsäkring

 • 18–72 år och boende i Sverige. Du kan teckna Ica Olycksfallsförsäkring när du är mellan 18 och 72 år gammal, och om du är bosatt i Sverige.
 • Lägg till medförsäkrade. När du tecknar försäkringen kan du lägga till fler personer, både vuxna och barn, som bor på samma adress som du. Tillkommer fler i familjen under försäkringstiden kan du lägga till dem i försäkringen också.
 • Ingen övre åldersgräns. Olycksfallsförsäkringen gäller så länge du väljer att behålla den. Däremot minskar maxersättningen från att du fyller 58 år. När du fyller 65 stannar maxersättningen på 200 000 kronor.
 • Gäller även utomlands. I upp till 12 månader har du samma skydd i andra länder som du har i Sverige. Det gäller dock inte om du ska göra några mer riskfyllda aktiviteter i landet, som exempelvis bergsklättring eller fallskärmshoppning.

Vad påverkar priset på Ica Olycksfallsförsäkring?

Ica Försäkring har fasta priser på sin olycksfallsförsäkring. Tecknar du försäkringen för en person kostar den 104 kronor i månaden. Sedan ökar den med en mindre summa för varje person som du vill teckna försäkringen för.

Pris för Icas olycksfallsförsäkring

 • 104 kr/mån för en person
 • 199 kr/mån för två personer
 • 269 kr/mån för tre personer
 • 299 kr/mån för fyra personer
 • 70 kronor mer för varje person utöver fyra

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Ica-bonus. Har du något av Icas bank- eller betalkort får du bonus på försäkringskostnaden.

Kontakta Ica Försäkring

Du kan teckna olycksfallsförsäkringen direkt på Ica Försäkrings hemsida. Har du frågor kan du kontakta deras försäkringsrådgivare via telefon eller e-post. När du har skaffat försäkringen kan du också anmäla eventuella skador via hemsidan.

Vanliga frågor om Ica Olycksfallsförsäkring

Har Ica en olycksfallsförsäkring för studenter?

Ica Försäkring erbjuder ett olycksfallstillägg för studenter, som ger ett stärkt skydd vid bestående olycksfallsskador. Det är dock ingen komplett olycksfallsförsäkring utan bara ett komplement.

Gäller Ica Olycksfallsförsäkring om jag blir sjuk?

Nej, Ica Olycksfallsförsäkring gäller bara efter olycksfall, det vill säga yttre plötsliga händelser. Sjukdomar räknas inte som olycksfall.

Gäller Ica olycksfallsförsäkring utomlands?

Ja, Ica Olycksfallsförsäkring gäller utomlands i upp till 12 månader.

Senast granskad: 20 mars, 2023