If Reseförsäkring

If Reseförsäkring ingår i deras hemförsäkringar och är ett reseskydd som gäller i hela världen i 45 dagar. Reseskyddet gäller för privata semesterresor, med det avses charterresor, paketresor och de resor du planerar på egen hand.

 • Reseskyddet gäller för alla i familjen som är namngivna i försäkringsbrevet.
 • Snabb hjälp och rådgivning med HelpMe-appen.
 • Du får ett mer omfattade reseskydd om du har If hemförsäkring Stor Villa.

Vårt omdöme om If Reseförsäkring

If Reseförsäkring har ett grundskydd som täcker det mesta för en vanlig semesterresa. Vilket skydd du har och vad du kan få i ersättning utgår från nivån du valt på hemförsäkring. Med Hem/Villa Stor ingår ett mer omfattande skydd och även självriskskydd. Ska du vara bortrest längre än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet upp till ett år.

array(0) { }
3.9/5
Bra
 • Bra grundskydd i Hemförsäkringen
 • Omfattande skydd i ResXtra som ingår i Stor Hem
 • Reseförsäkringen kan förlängas i upp till 365 dagar
Teckningsålder
Från 18 år
Restid
Upp till 365 dagar
Grundsjälvrisk
Ingen
Information om If Reseförsäkring
Avbeställningsskydd: Ja, ingår i Stor Hemförsäkring. Upp till 40 000 kr/person och högst 120 000 kr/familj
Personförsening: Ja, ingår i Stor Hemförsäkring
Missad avresa: Ja, ingår i Stor Hemförsäkring. Upp till 40 000 kr/person och högst 120 000 kr/familj
Bagageförsening: Ja, ingår i Stor Hemförsäkring. Upp till 5 000 kr
Akut sjukvård: Ja
Katastrofskydd: Ja
Förlorade semesterdagar: Ja, ingår i Stor Hemförsäkring
Olika reseförsäkringar hos If
Hemförsäkring: Grundläggande reseskydd
Extra Hemförsäkring: Grundläggande reseskydd
Stor Hemförsäkring: Ifs mest täckande reseskydd ”ResXtra”

Fördelar med If Reseförsäkring

 • Lätt att få hjälp med HelpMe-appen utomlands.
 • Ett bra grundskydd för vanliga semesterresor.
 • Med Hem/Villa Stor får du även avbeställningsskydd och ersättning vid exempelvis försening.

Nackdelar

 • Går inte att teckna till avbeställningsskydd via If.

Vad ingår i If Reseförsäkring?

Det finns olika reseskydd beroende på vilken hemförsäkring du valt hos If. Hemförsäkringar bas och Extra ger ungefär samma skydd men med olika ersättningar. Här kan du jämföra vad som ingår i bas/Extra och Stor.

Skydd som ingårVilla/StorExtra och Bas
Sjukdom och olycksfall*
(går att förlänga upp till ett år mot extra kostnad)
Ingår i 45 dagarIngår i 45 dagar
Ansvar, rättskydd och överfallIngårIngår
Invaliditet och dödsfallIngårIngår
Kristerapi*
*(behandling i Sverige)
Ingår, max 10 gånger. Max 1 500 kronor per behandling.
Totalt max 15 000 kronor.
Ingår, max 10 gånger. Max 1 500 kronor per behandling.
Totalt max 15 000 kronor.
ResgodsIngår, max 80 000 kronor för saker du har med dig.Ingår.
Bas max 30 000 kronor för saker du har med dig.
Extra max 50 000 kronor för saker du har med dig.
Katastrof/evakueringsskydd*
*(se tabellen ersättningar)
Ingår*Ingår*
SjälvriskskyddIngår
AvbeställningsskyddIngår
Ersättningsresa*
*(se tabell ersättningar för olika scenario och undantag)
Ingår, om resan kostar mer än 40 000 behövs extra tillägg.
Personförsening/bagageförseningIngår
Skydd för hyrbilIngår, max 10 000 kronor.

Viktigt att veta om If Reseförsäkring

If Reseförsäkring går inte teckna separat utan är en del av hemförsäkringarna via If. För mer omfattande skydd som avbeställningsskydd krävs att du väljer deras hemförsäkring Stor. Du kan inte teckna till ett avbeställningsskydd separat. Alla som ska omfattas av reseförsäkring i familjen måste finnas med på försäkringsbrevet, det inkluderar även barn. Exempelvis en sambo ska också skrivas in på hemförsäkringen som medförsäkrad. Du kan lägga till medförsäkrad på If hemsida här.

Det kan finnas undantag som begränsar ersättning och skydd. Exempelvis om du har någon sjukdom eller en befintliga skada ska du prata med If kundtjänst innan du reser.

Ska du vara bortrest 46 dagar upp till 365 dagar kan du förlänga reseskyddet. Det ska göras innan de första 45 dagarna passerats via kundtjänst. Vill du vara utomlands en längre period i samband med studier eller arbete har If en Bo Utomlands-försäkring.

Exempel på olika självrisker

Grundsjälvrisken ska framgå i ditt försäkringsbrev. För flera olika moment kan självrisk utgå, här finns några exempel på olika självrisker.

 • I momentet rättskydd finns särskild självrisk, 20 % av kostnaden men lägst din valda självrisk.
 • Överfallsskydd ingen självrisk.
 • Med hemförsäkrings Stor gäller självriskbefrielse om du blir akut sjuk. Självriskbefrielsen gäller även vid olycksfall eller försening.

Ersättningar If Reseförsäkring

Det är viktigt att kontrollera försäkringsbrevet och villkoren för din hemförsäkring då ersättningar kan ändras. Här kan du läsa några exempel på olika ersättningar som kan utgå för vissa moment.

Moment/händelserErsättning
Försenat bagageOm du har hemförsäkring Stor maxbelopp 5 000 kronor.
Katastrof/evakueringNödvändiga och skäliga kostnader.
I händelse av att UD avråder men inte rekommenderar lämna max 10 000 kronor.
I händelse av att UD inte avråder eller rekommenderar men If bedömer nödvändigt med evakuering till säkrare plats max 2 000 kr.
ErsättningsresaOm du har hemförsäkring Stor upp till 40 000 per försäkrad, max 120 000 kronor.
Går att köpa tillägg för dyrare resor.
Outnyttjad resa/förstörda semesterdagar. Max 1 200 kronor per dag och sammanlagt 40 000 per försäkrad.
Högsta ersättning 120 000 kronor sammanlagt.

Villkor för reseförsäkringen

Det är viktigt att läsa hemförsäkringens villkor där reseskyddets omfattning och begränsningar framgår. Exempelvis kan det finnas undantag för vad som gäller kring riskfyllda aktiviteter. Riskfyllda aktiviteter kan vara fallskärmshoppning och kampsport, även sportdykning är undantaget från ersättning om du inte har internationellt dykcertifikat.

Här kan du läsa villkoren för If hemförsäkring som inkluderar avsnitt om reseskydd i Stor, Extra och basskyddet.

If Reseförsäkring kan inte tecknas separat om du inte är kund hos If med hemförsäkring. Behöver du en separat reseförsäkring kan du läsa om SafetyWing ReseförsäkringGouda Reseförsäkring eller Europeiska ERV Reseförsäkring.

Kontakta If Reseförsäkring

HelpMe-app för If kunder

 • Här kan du ladda ner HelpMe-appen och få fullständig information om hur den används.
 • Medicinsk rådgivning via chatt, video eller telefon 08:00-22:00 svensk tid (appen kan endast användas utomlands).
 • Akut hjälp dygnet runt via jour genom SOS International.

Öppettider kundtjänst

 • Försäkringsfrågor eller förlänga reseförsäkring: Vardagar 08:00 – 17:00, helger 09:00 – 17:00.
 • Skadeärenden: Vardagar 08:00 – 18:00; helger 09:00 – 17:00
 • Akut jour via SOS International dygnet runt under resan.

Telefonnummer och email

Vanliga frågor och svar om If Reseförsäkring

Vad ingår i reseförsäkring If?

Med If reseförsäkring som ingår i hemförsäkring får du bland annat ersättning för läkarvård. Det ingår även akut tandvård och hemtransport. Det går även att för ersättning för merkostnad för logi vid akut sjukdom eller skada. Vad som ingår och ersätts utgår från vilken hemförsäkring du har. Det vill säga bas, Extra eller Stor.

Ingår avbeställningsskydd i reseförsäkringen?

Det ingår avbeställningsskydd om du har hemförsäkring Hem/Villa Stor. Det går inte att teckna separat avbeställningsskydd hos If. Du kan få ersättning för max 40 000 kronor per försäkrad och totalt max 120 000 kronor.

Kan jag få intyg på att försäkringen gäller vid Covid-19?

Du kan få intyg på att reseförsäkringen gäller om du skulle insjukna i Covid-19 utomlands. Du kan ladda ner olika intyg på Ifs hemsida genom att klicka här.

Senast granskad: 20 mars, 2023