Moderna Båtförsäkring

 • Sveriges marknadsledande båtförsäkring

 • Assistans ingår dygnet runt

 • Välj din egen självrisk

Grundsjälvrisk: Valfri

Allrisk: Ingår inte

Assistans: Ingår

array(0) { }
4.7/5
Utmärkt
 • Båtförsäkringar sedan 1916
 • Ett helt koncept med service, stöd och råd
 • Premierabatt om du har stöldskyddsutrustning ombord
Maxersättning
Varierar
Lösöre upp till
25 000 kr (ej småbåt)
Brandskada
10 000 kr över försäkringsbelopp
Information om Moderna Båtförsäkring
Skador på mast och rigg Upp till 50 %
Maxersättning stöd av elektronik 30 000 kr
Ersättning hjul-stöld 25 000 kr

Vårt omdöme om Moderna Båtförsäkring

Moderna Försäkringars varumärke för båtförsäkringar, Atlantica, har arbetat med båtförsäkringar i över 100 år. Den erfarenheten är säkert en stor anledning till att de ligger i framkant på marknaden. Du har dessutom stor möjlighet att styra premien själv, dels genom att själv välja din självrisk och dels genom att utnyttja rabatter för olika säkerhetsrabatter på båten. I vår jämförelse av båtförsäkringar kunde vi kora Modernas båtförsäkring till bästa båtförsäkringen.

Med Moderna Båtförsäkring behöver du inte oroa dig för att bli fast ute på sjön. Det ingår nämligen ett assistansskydd, som innebär att du kan ringa efter hjälp när som helst på dygnet. Hjälpen kommer snabbt och de kunder som har använt assistansskyddet tycks vara nöjda med sin försäkring.

Du är också skyddad från de flesta typer av skador som kan uppkomma. Dock måste du köpa till allriskförsäkring och försäkring för maskinskada om försäkringen ska täcka detta.

Fördelar 

 • Marknadsledande inom båtförsäkring
 • Assistans med snabb hjälp ingår

 • Justera premien med självrisk och säkerhetsrabatter

Nackdelar

 • Allrisk och maskinskada ingår inte

Vad ingår i Moderna Båtförsäkring?

Moderna Försäkringar erbjuder en helförsäkring för båtar. Där ingår en hel del av de grundläggande skydden, medan en del försäkringsskydd behöver läggas till i form av tilläggsförsäkringar. Om du vill ha ett mindre omfattande skydd går det att bara teckna en ansvarsförsäkring.

Skydd som ingårAnsvarsförsäkringHelförsäkring
AnsvarsförsäkringIngårIngår
BrandskadorIngår
Stöld och skadegörelseIngår
GlasskadorIngår
SjöskadorIngår
Atlantica AssistansIngår
RättsskyddIngår
Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskadaIngår
LösöreIngår
JolleIngår

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen skyddar dig som båtägare om du skulle bli krävd på skadestånd, till exempel om din båt skulle orsaka skada på en annan båt.

Du kan välja att bara teckna en ansvarsförsäkring hos Moderna Försäkringar. Då ingår dock inga av de andra skydd som försäkringsbolaget erbjuder för båtar.

Tänk på! Med bara en ansvarsförsäkring kan du få ersättning för skador som du råkar orsaka på andras egendom, men inga skador på din egen båt.

Helförsäkring

I Modernas helförsäkring ingår en ansvarsförsäkring för båten, men också mycket mer. Till exempel får du ersättning för kostnader vid juridiska tvister som rör din båt.

Helförsäkringen täcker de flesta skador som kan uppstå på din båt, till exempel genom brand, skadegörelse och grundstötning. Skador på glasrutor ingår också, liksom skador som uppstår när du lägger upp, sjösätter eller transporterar båten. Lösöre som skadas eller blir stulet från båten kan du få ersättning för genom båtförsäkringen.

Med Moderna Båtförsäkring har du även tillgång till assistans om din båt skulle bli stillastående ute på vattnet. Du kan nå larmcentralen när som helst på dygnet och få hjälp med bogsering, leverans av bränsle och reservdelar samt transport hem om det behövs. Tillkommer merkostnader för till exempel logi eller resa kan du få viss ersättning för dem.

Även en jolle upp till ett visst värde ingår i båtförsäkringen. Det ska då framgå i försäkringsbrevet vad jollen ska användas till.

Tips! Utöver den allmänna båtförsäkringen har Moderna Försäkringar även anpassade försäkringar för olika märken och typer av båtar. Där kan till exempel vissa tilläggsförsäkringar ingå utöver skyddet i helförsäkringen.

Tilläggsförsäkringar till Moderna Båtförsäkring

Vill du att din båt ska ha maskinskadeförsäkring och allriskförsäkring behöver du teckna dem som tillägg. Du kan också lägga till en olycksfallsförsäkring för alla passagerare på båten.

Har du en trailer eller jolle med högre värde kan du teckna tilläggsförsäkringar för dem. Du kan även utöka skyddet för lösöret på båten, eller utöka det geografiska område där du får resa med båten.

Tips! Om du hyr ut båten privat i mindre än tre veckor behöver du inget uthyrningstillägg, utan då gäller din ordinarie båtförsäkring.

Vill du hyra ut din båt behöver du en tilläggsförsäkring om uthyrningen är längre än tre veckor, eller om du hyr ut den via ett uthyrningsföretag. För kortare perioder av privat uthyrning räcker den ordinarie båtförsäkringen.

För yrkesfiskare finns en särskild fiskeguidesförsäkring som täcker in din fiskeutrustning och passagerare i båten. Använder du din båt kommersiellt på något annat sätt kan du teckna en separat passageraransvarsförsäkring.

Tillägg till försäkringen

 • Maskinskada
 • Allrisk
 • Båtolycksfall
 • Trailer
 • Jolle
 • Utökad personlig lösegendom
 • Utökat geografiskt område
 • Uthyrning
 • Fiskeguide
 • Passageraransvar

Tips! Äger du en mindre båt kan det ibland räcka med att teckna ett småbåtstillägg till din hemförsäkring, i stället för en separat båtförsäkring. Moderna Försäkringar erbjuder också detta tillägg till sin villaförsäkring och fritidshusförsäkring.

Självrisk

Du väljer själv vilken självrisk du vill ha på din båtförsäkring, det vill säga vad du ska betala själv vid en skada. Moderna Försäkringar räknar inte upp några alternativ att välja mellan, utan det verkar vara upp till båtägaren själv. Under vinterperioden gäller dubbla självrisken för skador som sker ute på sjön.

Din valda självrisk gäller för de flesta skador. Vissa delar av försäkringen har dock en annan självrisk, som gäller oavsett vilken summa du själv har valt.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingår Självrisk
Ansvarsskada 1 000 kr
Glasskador 25 procent av kostnaden*

 

*Minst din valda självrisk.

Atlantica Assistans 0 kr
Rättsskydd 20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 000 kronor.

Lösöre 1 000 kr

Tänk på! Om din båt är sjösatt under vintern betalar du dubbel självrisk för sjöskador om något skulle hända.

Vad påverkar priset på Moderna Båtförsäkring?

Du kan räkna ut ett preliminärt pris på din båtförsäkring på Moderna Försäkringars hemsida. Då får du skriva in båtens fabrikat och modell, motorns fabrikat och värdet på båten med tillhörande motor.

Du får också skriva in ditt personnummer. Moderna Försäkringar behöver det för att beräkna priset och se vilket vatten som finns närmast dig. Personnumret används också för att du ska kunna få samlingsrabatt om du har fler försäkringar hos dem.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Samlingsrabatt. Ju fler typer av försäkringar du samlar hos Moderna Försäkringar, desto mer rabatt kan du få på din båtförsäkring. Du kan få upp till 20 procent rabatt genom att också ha till exempel bilförsäkringen eller hemförsäkringen hos samma försäkringsbolag.
 • Säkerhetsrabatt. Genom att förbättra säkerheten på olika sätt kan du få rabatt på båtförsäkringen. Det gäller om du skaffar kölskydd från Keel-Pro, installerar startspärr och styrsystem eller stöldskyddsmärker båten och motorn. Varje säkerhetsåtgärd ger mellan 5 och 10 procent rabatt.
 • Vinterförvaring. Du får 10 procent rabatt på försäkringspremien om du förvarar båten väl under vinterhalvåret. Det gäller om du förvarar båten inomhus, i ställage ovanför marknivå eller hos en marina eller ett varv. Förvarar du båten utomhus ska drev och växelhus vara borttaget för att du ska få rabatten.

Kontakta Moderna Försäkringar

Atlantica, den del av Moderna Försäkringar som hanterar båtförsäkringar, har ett eget kundservicenummer. Dit kan du ringa eller mejla frågor du har om båtförsäkringen och få råd och stöd från kunniga experter. Svar på vanliga frågor finns på deras hemsida.

Det framgår inte av Atlanticas information om det är via kundtjänst du också kan teckna båtförsäkringen. Skadeanmälan kan du dock göra via kundtjänst, alternativt på hemsidan. Behöver du assistanshjälp finns ett särskilt nummer att ringa.

Vanliga frågor om Moderna Båtförsäkring

Vad är Atlantica Båtförsäkring?

Atlantica Båtförsäkring är ett annat namn på Moderna Försäkringars båtförsäkring. Atlantica är den del av Moderna Försäkringar som har hand om båtförsäkringar.

Senast granskad: 20 mars, 2023