Reseskydd i din hemförsäkring

Om du har en hemförsäkring täcks du av reseskyddet när du befinner dig utomlands. Vanligtvis gäller den i 45 dagar, men några försäkringsbolag tillämpar längre perioder än så. Det är även möjligt att teckna ett utökat skydd via tillägg.

Reseskydd ingår alltid i hemförsäkringen

Alla försäkringsbolag skyddar din utlandsvistelse via reseskyddet i hemförsäkringen. Denna ingår per automatik när du försäkrar din bostad, samt att den täcker mot olyckor, akut sjukdom, samt bagageförseningar. Den inkluderar också hela familjen så länge alla personer är skrivna på samma adress.

Omfattningen av de olika reseförsäkringarna kan skilja sig, men även giltighetstiden. Tänk på att alltid kontrollera dina villkor innan du lämnar Sverige. Detta är framförallt viktigt i länder som USA då kostnaden för sjukhusbesök är betydligt högre.

Här nedan ser du vad som brukar ingå i reseskyddet i hemförsäkringen:

 • Akut sjukvård
 • Akut tandvård
 • Stulet bagage
 • Skadat bagage
 • Stöld
 • Överfall
 • Hemresa vid naturkatastrofer
 • Reseavbrott
 • Resestartsskydd

Då alla försäkringsbolag har olika villkor blir det svårt att ge ett konkret svar på den bästa reseförsäkringen. Några av dem erbjuder exempelvis bättre täckning för barn i familjen, men du kan även hitta unika förmåner via fackförbund som Kommunal där hemförsäkringen är inkluderad. 

Utökat reseskydd

Om du tecknar ett utökat reseskydd kan du få mer omfattande täckning. Dessa kan inkludera nedanstående scenarion, men inte alltid. If har exempelvis tre olika paket där enbart deras ”Stor/Hem” ger dig hyrbilsskydd vid resa, samtidigt som Folksam har ett alternativ som heter ”Resklar”. Denna täcker även för försenade flyg vilket inte hör till vanligheterna. 

Ett utökat reseskydd kan täcka:

 • Ersättningsresor vid sjukdom
 • Avbeställningsskydd
 • Försenad resa
 • Hyrbil eller självrisk för hyrbil
 • Oanvända biljetter
 • Outnyttjade aktiviteter
 • Strejk vid avresa

Förlängd reseförsäkring

Försäkringsgivarna erbjuder även möjlighet att förlänga längden på reseskyddet. Det som är viktigt att tänka på är att reseförsäkringen som ska gälla utöver 45 dagar måste vara betald, innan hemförsäkringens skydd avslutas. 

Notera också på att några försäkringsbolag kan erbjuda längre giltighet än vanligt. Ett utmärkt exempel är ICA Försäkring som erbjuder ett reseskydd i hemförsäkringen upp till 60 dagar.

Separata reseskydd

Om du inte har någon hemförsäkring eller om du vet att du kommer vara borta längre kan du teckna en separat reseförsäkring. Några försäkringsbolag som erbjuder dessa hittar du i listan nedan: 

 • ERV
 • Gjensidige
 • Hedvig (ingår i deras hemförsäkringar)

Gäller reseskyddet även under corona?

Situationen med covid har lugnat ned sig nästan i samtliga världsdelar förutom Kina. Inom EU finns inte längre några inresekrav eller restriktioner, men reseförsäkringen gäller precis som vanligt – även om du skulle bli sjuk utomlands. 

När du läser på försäkringsgivarnas hemsidor hittar du mer information om just coronaviruset. Trygg Hansa och Länsförsäkringar har separata sektioner där du kan läsa mer om läget, medan vissa bolag kräver att du söker efter ämnet.

Senast granskad: 20 mars, 2023