Självrisk hemförsäkring – jämför olika försäkringsbolag

En hemförsäkring har alltid en självrisk och beloppet varierar. Självrisken är den del du betalar själv om det händer något och du behöver ersättning från försäkringsbolaget. Normalt finns en grundsjälvrisk men en hemförsäkring har flera olika skyddsmoment. Det gör att det kan finnas olika självrisker i samma hemförsäkring.

Vilken självrisk du har framgår i försäkringsbrevet. Här kan du läsa kortfattad sammanställning över olika försäkringsbolags självrisk i hemförsäkring. Beroende på bostadsform kan det finnas flera situationer när självrisken varierar med särskild självrisk.

Exempel på olika självrisk i hemförsäkring

FörsäkringsbolagGrundsjälvriskExempel på särskild självrisk
Hedvig Hemförsäkring 1 500 kronorRättskydd 25 % av totala kostnaden, lägst 1 500 kronor.
Ingen självrisk i reseskydd eller överfallsskydd.
ICA hemförsäkring1 500 kronor 20 % av kostnaden, max 40 000 kronor.
Evoli HemförsäkringValbar mellan 1 800 och 3 000 kronor.Rättskydd 25 % av kostnaden.
Gofido HemförsäkringValbar men lägsta självrisken är 1 500 kronor.Rättskyddsmomentet 25 % av kostnaden, lägst 5 000 kronor.
Vissa delar som reseskydd utan självrisk.
Moderna Hemförsäkring1 500 kronor respektive 3 000 kronorAnsvar-& rättskydd 20 %, lägst grundsjälvrisken.
Trygg Hansa Hemförsäkring1 500 kronorRättskydd 20 % lägst den självrisk som framgår i försäkringsbrevet. Överfallsskydd ingen självrisk.
If HemförsäkringValbar mellan 750 – 10 000 kronorRättskydd 20 % av kostnaden, lägst din valda grundsjälvrisk.
Folksam hemförsäkring1 800 kronorRättskydd 20 %, som lägst 1 800 kronor.
Reseskyddet självrisk 1 800 kronor.
Ingen självrisk i flera moment men enligt ditt försäkringsbrev.
Dina Hemförsäkring1 500 kronorRättskydd 25 %, lägst 1 500 kronor. Ingen självrisk i flera i olika situationer beroende på moment i försäkringen.
Gjensidige HemförsäkringGår att förhandla, lägst 1 500 kronor.Rättskydd 20 % lägst grundsjälvrisken.
Länsförsäkringar HemförsäkringVäljs vid tecknade av hemförsäkring.Särskild självrisk för olika moment som framgår i försäkringsbrevet.

Tänk på att du kan ha förhandlade självrisker och tillägg. Kontrollera därför alltid ditt försäkringsbrev för exakta villkor och självrisker.

Vanliga frågor och svar om självrisk i hemförsäkring

Hur fungerar självrisk i en hemförsäkring?

Självrisken är ibland förhandlingsbar eller valbar. Det innebär att du kan välja en högre självrisk vilket kan ge dig en lägre årspremie på hemförsäkringen. Försäkringsbolagen har även särskild självrisk för flera moment där ersättningskostnaderna kan bli högre.
Det finns hos de flesta försäkringsbolag olika moment i en hemförsäkring som kan vara helt utan självrisk.

Vilket är bäst – hög eller låg självrisk?

Tror du att du kommer behöva utnyttja hemförsäkringen ofta kan en lägre självrisk vara att föredra. Utnyttjar du hemförsäkringen mer sällan kan du ibland spara pengar över tid genom att årspremien blir lägre.

Hur mycket brukar självrisken ligga på?

I en hemförsäkring sträcker sig självrisk normalt mellan 750 och 3 000 kronor men kan sträcka sig upp till 10 000 kronor. Du kan hos flera försäkringsbolag välja en högre eller lägre självrisk efter behov.

Vad innebär särskild självrisk?

Särskild självrisk innebär i de flesta fall att du betalar en högre självrisk en grundsjälvrisken. Det högre självansvaret omfattar i regel dyrare saker eller händelser. I vissa situationer kan självrisken utgå helt men finns alltid specificerade i hemförsäkringens villkor eller försäkringsbrevet.

Senast granskad: 20 mars, 2023