Självrisk – Vilka självrisker finns i en bilförsäkring?

I varje bilförsäkring finns en självrisk för olika skadehändelser. Detta är delen som du själv måste bekosta, om du hamnar i en olycka – eller om ditt fordon skadas på annat vis. 

Vilka självrisker finns det?

Några av de vanligaste händelserna är bilolyckor, brand, glasskador och maskinskador. Du kan även råka tanka fel bränsle i bilen, eller bli drabbad av en vagnskada. 

För att tydliggöra de olika situationerna och deras självrisker kan du ta en titt nedan:

 • Trafikförsäkring: Denna bilförsäkring är obligatorisk och ersätter personskador i trafiken, samt de som uppstår på det andra fordonet. Självrisken brukar vara 0 kr, men om föraren är yngre än 25 år ligger den oftast på 1 000 kr. 
 • Brand: Vanligtvis 1 500 kr, men beloppet kan variera beroende på försäkringsbolag.
 • Glasskada: Reparationer av stenskott kan vara kostnadsfria, eller hamna på några hundralappar. Byte av vindruta är däremot dyrare, då är självrisken ofta 1 500 till 2 000 kr.
 • Maskinskada: Självrisken varierar beroende på bilens ålder. Räkna med allt från 1 500 kr upp till 10 000 kr.
 • Bärgning/Assistans: I de flesta fall ligger självrisken på 1 500 kr.
 • Rättsskydd: 20 % av kostnaderna, eller som lägst 1 500 kr.
 • Stöld: Praxis är att självrisken hamnar på 750 till 1 500 kr, eller 4 000 till 8 000 kr om den varit låst med ett icke godkänt billås. 
 • Feltankning: 750-1500 kr.
 • Vagnskada: Här kan bilägare ofta välja olika nivåer av självrisk. De brukar ligga på 3 000 kr, 4 500 kr, eller 6 000 kr. Förare under 25 år behöver vanligtvis betala ytterligare 1 000 kr i självrisk.
 • Allrisk: Benämns även som drulle eller otursförsäkring. Självrisken varierar, men kan ligga på allt från 750 till 2 000 kr.

Notera att vissa delmoment endast ingår i trafik-, -halv, eller helförsäkringen. Du får ingen ersättning för brand, glas och maskinskador om du enbart har en trafikförsäkring, samt att feltankning och vagnskador brukar kräva en helförsäkring.

Hur du hittar vilken självrisk din bil har

Behöver du veta nivåerna av självrisk kan du läsa ditt försäkringsbrev. Denna hittas på försäkringsbolagets hemsida eller ”Mina Sidor”, alternativt i brevet som skickades till din e-post eller hemadress.

För att legitimera dig hos försäkringsbolaget krävs att du har ett BankID. Layouten skiljer sig även en aning beroende på om du loggar in hos Trygg Hansa, Länsförsäkringar, Folksam eller If.

Vem står för självrisken vid en bilolycka?

I de flesta fall behöver ingen part betala en självrisk vid en krock, förutom om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös, eller rattfull. I dessa fall tas en självrisk på 1 000 kr ut av de flesta försäkringsgivare. 

Skadorna ersätts i normalfallet av trafikförsäkringen, antingen från din eller den andre förarens försäkringsbolag. Rent juridiskt är det den som vållar skadan som blir ersättningsskyldig.

Hur betalar man självrisk om bilen repareras på verkstad?

När din bil har lagats på en verkstad är det du som betalar självrisken direkt till dem. De skickar sedan fakturan för arbetet till ditt försäkringsbolag på resterande belopp.

Dessa regler gäller för privatpersoner. Gällande företag handlar det istället om att bokföra självrisk, exempelvis för leasing eller yrkesfordon.

Självriskreducering

När du tecknar en bilförsäkring kan du bli erbjuden självriskreducering. Då betalar du en lägre summa på självrisken när en sådan väl krävs, så länge du bekostar en löpande avgift som gengäld.

De vanligaste modellerna fungerar genom att självrisken minskar allt eftersom tiden går utan skador, men det kan även handla om att du endast behöver betala en lägre självrisk vid viltolyckor.

Du kan även få en lägre självrisk genom att teckna ett mer omfattande försäkringspaket. Folksam benämner sin för ”Bilförsäkring Stor”, men det finns även andra exempel. 

Självriskeliminering 

Du kan även teckna en självriskeliminering vilket innebär att du slipper betala självrisk. I Sverige finns en del företag som erbjuder denna tjänst till en kostnad, tänk bara på att det kan bli dyrt i längden då de tillämpar månatliga avgifter.

Detta delmoment kallas ofta för en tilläggsförsäkring då det utgår utöver den vanliga bilförsäkringen, men den kan även ingå i privatleasing av Audi, BMW, Volvo eller Tesla. Då kan du exempelvis slippa självrisken för djurkollisioner.

Pluspaket och extra förmåner kan påverka din självrisk

Alla försäkringsbolag är olika och försöker konkurrera med varandra om kunderna. Här nedan ser du några exempel på hur de kan skilja sig kring självriskerna:

 • Gjensidige: Assistans utan självrisk om du tecknar Pluspaketet.
 • ICA Bilförsäkring: Du kan välja storleken på din självrisk för en lägre premie. 
 • Svedea: 0 kronor i självrisk för glaslagningar.
 • Volvia: 0 kronor i självrisk för brand och stöld under vissa förutsättningar.

Självrisk vid parkeringsskada

Om någon kör på din parkerade bil och smiter från platsen är det Trafikförsäkringsföreningen som betalar skadorna. Här kan TFF gå in och ersätta delen av skadekostnaden som överstiger 5 procent av skadeårets prisbasbelopp. 

Denna summa blir också självrisken som du betalar till verkstaden som reparerar bilen. Tänk bara på att skadan måste godkännas enligt ett antal olika kriterier. Dina egna uppgifter räcker alltså inte för att ersättning ska betalas ut.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket brukar självrisken ligga på?

Vanligt förekommande belopp är mellan 750 och 2 000 kr för respektive skadetyp. 

När behöver man inte betala självrisk?

Om du hamnar i en bilolycka krävs du sällan på en självrisk. Detta beror på att trafikförsäkringen ersätter skadorna om du kört på annan bil.

Vad innebär självrisk när man har en försäkring?

Det är delen av skadekostnaden som du bekostar själv. Hur mycket du måste betala beror på vad som har hänt och vilken skada det handlar om. Självrisk när man blir påkörd är kostnadsfritt eftersom försäkringsbolagen ersätter personskador.

Varför ska jag betala självrisk?

Försäkringsbolagen vill att du ska vara försiktig med det du försäkrat. Självrisken skapades för att skapa ett slags incitament för aktsamhet i trafiken, men även andra situationer där ett fordon kan hamna i.

Senast granskad: 5 juli, 2023