Kollision – Vad gäller kring anmälningsplikt?

I Sverige gäller anmälningsplikt vid trafikolycka om en allvarlig personskada uppstår. Samma regler tillämpas även för vilt, trafikanordningar som skadas, eller bilar där ägaren inte går att nå. Om du kolliderar med ett annat fordon måste även en skadeanmälan upprättas för att ersättning ska beviljas.

Krock med ett annat fordon

När du krockar med någon annans bil behöver båda förare anmäla händelsen till sina respektive försäkringsbolag. Några exempel på vanligt förekommande namn är If, Folksam eller Hedvig. De utreder sedan saken och kommer fram till vems felet var, oavsett vilken situation det rör sig om.

Det du bör tänka på vid kollisioner med andra fordon är:

 • Anteckna registreringsnumret på den andra bilen.
 • Be att få titta på körkortet av den andre föraren för att säkerställa personens identitet.
 • Skriv ned uppgifterna för eventuella vittnen till händelsen.
 • Gör alltid en internationell skadeanmälan. Denna hittar du på hemsidan hos ditt försäkringsbolag.
 • Saknar du en helförsäkring eller vagnskadegaranti måste du ta kontakt med den andre förarens försäkringsbolag, om du vill få ersättning för skador på ditt fordon.

Krav på att anmäla viltolycka

Gällande viltolyckor råder alltid skyldighet att anmäla kollisionen så länge djuret tillhör kategorin anmälningspliktig. Detta regleras i Jaktlagen enligt § 26 och § 40.

Djurarter som är anmälningspliktiga:

 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lodjur
 • Älg
 • Kronhjort
 • Dovhjort
 • Rådjur
 • Utter
 • Vildsvin
 • Mufflonfår
 • Örn

Det är din bilförsäkring som reglerar hur och om du får ersättning för viltolycka.

Att tänka på: Situationen behöver rapporteras in till polisen även om det inte finns några synliga skador på djuret. Du behöver också markera var kollisionen skedde. I Sverige är det dessutom straffbart att inte anmäla en sammanstötning med vilt.

Övriga viltslag omfattas inte av anmälningsplikt, exempelvis mindre djur. Dessa bör dock avlivas och avlägsnas från vägen. Tamdjur eller renar måste i sin tur anmälas till polisen eller djurägaren.

Vem ringer man vid bilolycka?

Trafikolyckor där någon skadas allvarligt kräver att du ringer 112. Detsamma gäller även för viltolyckor med anmälningspliktiga djur.

Hur lång tid har man på sig att anmäla en skada?

I regel gäller det att du behöver göra det inom ett år från att skadan har inträffat. Om tiden har gått ut kan du inte längre ansöka om ersättning, du kan till exempel inte få det om skadan skedde 2022 och du rapporterar in det sent under nästkommande år.

Vem måste fylla i skadeanmälan?

Alla förare behöver göra en skaderapport till sina respektive försäkringsbolag. Detta gör man vid olycksplatsen, till exempel om det gäller någon som blivit påkörd av bil.

Senast granskad: 20 mars, 2023