Viltolycka – Hur ersätts det av din bilförsäkring?

Om du råkar köra på vilt har du täckning för personskador i trafikförsäkringen. Har du en helförsäkring eller om fordonet fortfarande omfattas av vagnskadegaranti ingår även ersättning för skador på bilen. Vissa försäkringsbolag kan dessutom erbjuda sänkt självrisk när du tecknar ett tillägg för viltskador.

Hur gör man vid viltolycka?

Det finns ett antal steg du måste ta när och om du kolliderar med vilt. Här nedan förklarar vi vad du behöver göra:

 • Anmäl olyckan till polisen genom att ringa 112. Detta måste ske trots om det verkar som att djuret inte har några skador.
 • Hjälp personer som blivit skadade.
 • Sätt ut en varningstriangel för att informera om olycksplatsen, men även för att se till att fler olyckor inte sker.
 • Se till att märka ut platsen så att jägare kan hitta det lättare.
 • Förflytta det avlidna djuret bort från vägen på ett säkert sätt.
 • Om du inte vet hur du ska avliva djuret är det bättre att låta bli.
 • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag om din bil har skadats.

Obs: Det finns en app för 112 som du kan ladda ned. Om du ringer med hjälp av denna skickas även din position till larmcentralen som underlättar för räddningstjänsten.

Vilka djur har anmälningsplikt?

Enligt svensk lagstiftning måste du rapportera vissa djur till polisen. Detta kallas för anmälningsplikt och gäller för nedanstående arter:

 • Älg
 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lo
 • Hjort
 • Rådjur
 • Utter
 • Vildsvin
 • Mufflonfår
 • Örn
 • Ren

Om du inte anmäler krock med vilt kan det resultera i böter. Detta då det anses vara en smitningsolycka.

Hur du kan undvika viltolyckor

Vi har samlat några tips som kan hjälpa dig i förebyggande syfte:

 • Kör långsammare under hösten för att hinna bromsa in om du ser ett djur på vägen.
 • Tänk på att gryning och skymning är tidpunkter då mycket vilt rör på sig. Då är risken allra högst att de korsar en väg.
 • Platser som åkrar eller sjöar brukar innehålla många djur. Du hittar dem även i större mängd där viltstängslet har upphört, eller om många träd har fällts vid platsen.
 • Se upp för skyltar som varnar för vilt.

Störst risk för viltolyckor under hösten

Mellan september och november hittar du mest vilt i rörelse. Detta beror på brunsttider, men även på grund av svamp- och bärplockare som får djuren att röra sig mot vägarna. Viltdjur letar också efter mat vid gryning och skymning.

Självrisk vid viltolycka

Hur mycket du behöver betala i självrisk när du kolliderar med vilt kan variera. Vi har samlat några belopp här nedan:

 • Trygg-Hansa: Tillämpar 1 500 kr i självrisk, och 3 000-6 000 kr för vagnskada. Du kan även  få självriskrabatt med 3 000 kr om du tecknar tillägget självriskrabatt.
 • Folksam:  Tillämpar 1 000 kr i självrisk, och 3 000-6 000 kr för vagnskada. Har inga tillägg för viltskada.
 • If: Tillämpar 1 000 kr i självrisk, och mellan 3 000-6 000 kr för vagnskada. Har ingen separat viltförsäkring.
 • ICA Försäkring: Ingen självrisk vid krock med djur om du har helförsäkring. De ersätter också självrisken i vagnskadegarantin, upp till 6 000 kr när du har en halvförsäkring.
 • Svedea: Ingen självrisk vid viltolycka.
 • Länsförsäkringar: Reducerad självrisk om du tecknar tillägget MER. Har du detta i kombination med en halvförsäkring ersätts kollision med vilt.

Vilken försäkring gäller vid viltolycka?

En vagnskadeförsäkring täcker för skador i karossen efter en viltolycka. Har du bara en trafikförsäkring ingår endast täckning för personskador.

Vad gäller vid krock med rådjur?

Du måste anmäla olyckan till polisen. Rådjur räknas in som vilt precis som många andra djurarter i Sverige.

Vad gäller vid djurkollision?

Följ råden via vår checklista ovan för att säkerställa att du agerat korrekt.

När behöver man inte anmäla att man kört på ett djur?

Om det gäller mindre djur behöver du inte anmäla olyckan till polisen.

Får man avliva trafikskadat vilt?

Ja, det får man. Det är däremot inte rekommenderat om du saknar kunskaperna då det kan förvärra lidandet.

Vad räknas som viltolycka?

Alla trafikolyckor där djur är inblandade.

Senast granskad: 20 mars, 2023