Ica Villaförsäkring

 • Försäkra både ditt hus och dina ägodelar

 • Drulleförsäkring ingår i basförsäkringen

 • Ica-bonus på försäkringspriset

Grundsjälvrisk: 1 500 kronor

Behöver kombineras med hemförsäkring: Nej

Drulleförsäkring: Ingår

Vårt omdöme om Ica Villaförsäkring

Förutom att försäkra själva fastigheten fungerar Icas villaförsäkring också som en hemförsäkring för villa och radhus, motsvarande den hemförsäkring som Ica erbjuder för lägenheter. Det gör att du får ett heltäckande skydd med bara en enda försäkring, vilket i regel gör att kostnaden blir lägre.

Redan i lägsta försäkringsnivån ingår drulleförsäkring för både byggnad och lösa ägodelar, vilket är ett stort plus. Dessutom täcker grundförsäkringen även vattenskador via ytskikt i badrum. Genom att även uppgradera försäkringen med pluspaketen får du en av de bästa villaförsäkringarna på marknaden, enligt Konsumenternas jämförelse.

Är du redan kund hos Ica får du bonus på försäkringskostnaden, och även ett presentkort om din kyl eller frys skulle gå sönder. Däremot kan åldersavdraget i grundförsäkringen hamna på ända upp till 80 procent, vilket riskerar att sänka din ersättning rejält om du inte har tecknat plusförsäkringen.

Fördelar 

 • Drulleförsäkring ingår i alla försäkringsnivåer
 • 60 dagars reseskydd
 • Bonus om du har både villaförsäkring och Ica-kort

Nackdelar

 • Högt åldersavdrag i grundförsäkringen

Vad ingår i Ica Villaförsäkring?

Icas villaförsäkring kallas för Husförsäkring. Den är en så kallad villahemförsäkring, vilket innebär att den kombinerar skydd för fastigheten och tomten med skydd som gäller dig och dina saker. Du behöver alltså inte teckna någon separat hemförsäkring om du försäkrar din villa eller ditt radhus med Ica Husförsäkring.

Däremot är det möjligt att bara teckna villadelen av försäkringen, till exempel om du redan omfattas av en hemförsäkring via ett fackförbund. I så fall behöver du kontakta Ica Försäkrings kundservice för att ordna detta.

Skydd som ingår Ica Husförsäkring Ica Husförsäkring Plus
Egendomsskydd (lösöre)*

*Gäller saker du äger, hyr, lånar och förvarar i huset eller på tomten.

Ingår Ingår
Byggnadsskydd*

*Gäller för själva huset och tomten.

Ingår Ingår
Äkta hussvamp Ingår Ingår
Saneringsskydd Ingår Ingår
Merutgifter och hyresbortfall Ingår Ingår
Underförsäkringsgaranti Ingår Ingår
Ansvarsskydd Ingår Ingår
Rättsskydd Ingår Ingår
Överfallsskydd Ingår Ingår
Reseförsäkring*

*Gäller för resor upp till 60 dagar.

Ingår Ingår
Krisförsäkring Ingår Ingår
Mobbning Ingår Ingår
Identitetsstöld Ingår Ingår
Omställningsskydd Ingår Ingår
Allrisk för lösöre Ingår Ingår
Allrisk för byggnad Ingår Ingår
Ytskikt badrum Ingår Ingår
Utökat skydd för huset Ingår
Utökat skydd för hemmet Ingår
Utökat reseskydd Ingår

Ica Husförsäkring

Grundförsäkringen täcker bland annat skador från brand, inbrott och läckage, och gäller både för lösöre som du förvarar i huset och för själva byggnaden och tomten. Både lösöret och byggnaden täcks också av en allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som det också kallas, om någon plötslig, oförutsedd skada skulle uppstå.

Du får också de personskydd som typiskt hör till en hemförsäkring, som exempelvis rätts- och ansvarsskydd, krisskydd och hjälp vid identitetsstöld. Ska du resa bort i högst 60 dagar gäller även ett grundläggande reseskydd under den tiden.

De skydd som ingår för fastigheten är hjälp med sanering av skadedjur, äkta hussvamp och läckage genom ytskick i badrum. Om du hyr ut huset och drabbas av merutgifter eller hyresbortfall på grund av en skada, kan Ica Husförsäkring ge ersättning även för detta.

Tänk på! Du behöver ingen separat hemförsäkring med Ica Husförsäkring, eftersom dessa skydd redan ingår.

Ica Husförsäkring Plus

Du kan teckna ett pluspaket som utökar skyddet för huset. Där ingår tre utökade skydd: Hus Plus, Hem Plus och Rese Plus, som bland annat ökar ersättningen och minskar självrisk och åldersavdrag. Pluspaketen kan du också teckna var för sig.

 • Hus Plus. Ersättningen höjs för hussvampsskador och skador som uppstår på tomten, och åldersavdraget minskas vid värdering av huset. För vitvaror får du betala en lägre självrisk vid skador, och skyddet gäller utan åldersavdrag i tre år.
 • Hem Plus. Vid brand- och inbrottsskador samt skador på elektronik får du betala lägre självrisk. För elektronik blir också åldersavdraget lägre. Med Hem Plus utökas också ditt bortaskydd, och ersättningsbeloppet för lös egendom som förvaras på någon annan plats än i bostaden gäller det dubbla ersättningsbeloppet.
 • Rese Plus. Resepaketet kompletterar grundförsäkringens reseskydd med avbeställningsskydd, ersättning för sjukhusvistelse och för försenad hemresa. Skulle en olycka eller sjukdom inträffa kan du få en ersättningsresa via försäkringen. Dessutom behöver du inte betala någon självrisk för något av villaförsäkringens reseskydd.

Tips! Om du bara vill utöka en viss del av villaförsäkringen kan du teckna ett av pluspaketen.

Tilläggsförsäkringar till Ica Villaförsäkring

Ica Försäkring erbjuder tre olika tillägg till sin villaförsäkring. Det första är ett olycksfallstillägg, som ger dig ersättning om ett olycksfall inträffar och du får bestående skador av detta. Det stärker alltså skyddet som du skulle få med en olycksfallsförsäkring.

Spelar du golf kan du lägga till din golfutrustning i villaförsäkringen. Golftillägget ger ersättning om din golfutrustning skulle bli stulen eller skadad, och du får även pengar om du skulle slå en hole-in-one.

Du kan också teckna ett småbåtstillägg för att inkludera en mindre båt i försäkringen. Här ingår även en drulleförsäkring för småbåten.

Tillägg till försäkringen

 • Olycksfallstillägg
 • Golfförsäkring
 • Småbåtsförsäkring

Självrisk

För de flesta skydd i villaförsäkringen gäller grundsjälvrisken på 1 500 kronor. Om det inträffar någon skada eller annat som täcks av försäkringen behöver du alltså betala denna summa själv, innan du får ersättning för kostnader utöver detta.

I vissa fall gäller i stället en viss procent av kostnaden som självrisk. I dessa fall blir självrisken i regel högre, och kan aldrig bli mindre än 1 500 kronor. För vissa delar av skyddet behöver du inte betala någon självrisk alls, och för hushållsmaskiner som inte är vitvaror gäller halva grundsjälvrisken.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingår Självrisk
Cykelstöld 20 procent av kostnaden*

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Vissa läckage 20 procent av kostnaden*

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Skador på byggnadsdel på grund av jordrörelse 20 procent av kostnaden*

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Rättsskydd 20 procent av kostnaden*

*Minst 1 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Skadedjur 0 kr
Delar av reseskyddet 0 kr
Stöld och inbrott trots säkerhetsåtgärder 0 kr
Överfallsskydd 0 kr
Mobbning 0 kr
Identitetsstöld 0 kr
Hushållsmaskiner 750 kr*

*Halverad självrisk. Gäller inte för vitvaror.

Vad påverkar priset på Ica Villaförsäkring?

Hur gammal du är, var du bor och hur många ni är i ditt hushåll är några saker som spelar in när Ica Försäkring avgör premien för din villaförsäkring. På deras hemsida kan du fylla i vissa uppgifter för att få en uppskattning av vad din villaförsäkring kommer att kosta. Du kan också kontakta Ica Försäkring via e-post för att få en närmare prisuppgift.

Rabatter du kan få på Ica Villaförsäkring

 • Ica-bonus. Du kan få en lägre kostnad på villaförsäkringen om du har ett bank- eller betalkort hos Ica. Då får du nämligen Ica-bonus på försäkringspremien, precis som på annat du handlar hos dem.

Med Icas villaförsäkring får du också en extra förmån om din kyl eller frys skulle gå sönder. Då får du nämligen ett presentkort på Ica, på upp till 5 000 kronor.

Tips! Är du redan kund hos Ica får du bonus på försäkringskostnaden via ditt Ica-kort.

Kontakta Ica Villaförsäkring

Har du frågor eller vill ha råd om Icas villaförsäkring kan du höra av dig till deras kundservice. De går att nå både på telefon och via e-postformulär. Det finns också kontaktformulär du kan använda om du vill ha en prisuppgift eller har bestämt dig för att köpa villaförsäkringen.

Skadeanmälan på skador som ingår i villaförsäkringen kan du göra via Ica Försäkrings hemsida.

Kontaktuppgifter