Delkaskoförsäkring – Vad gäller?

Du har säkert stött på begreppet delkasko någon gång. Något förenklat är det en försäkringsterm inom fordonsförsäkringar. Numera kallas det också för en halvförsäkring vilket gör det något enklare att förknippa med en bilförsäkring.

Själva ordet härstammar från spanskans casco vilket betyder skeppsskrov. I praktiken innebär delkasko det du får utöver trafikförsäkringen – specifikt skyddet mot brand, stöld, glas, maskinskador, räddning och rättsskydd

Med delkasko ingår däremot inte vagnskador som endast täcks av helförsäkringen. De olika försäkringsgivarna har också en del skillnader just för halvförsäkringar, framförallt gällande storleken på självrisken och exakt vilka moment som ingår i skyddet. 

Vad är delkasko?

Som vi nämnde ovan täcker en delkasko mot bränder som uppstått efter blixtnedslag, explosioner, eller anlagda bränder. Den skyddar också mot glasskador, stölder och inbrott, tillgrepp, rån och i vissa fall även mot skadegörelse. Du kan också hitta försäkringsbolag som erbjuder täckning mot feltankning.

Då en halvförsäkring inkluderar betydligt mer än den obligatoriska trafikförsäkringen har vi skapat en kort punktlista nedan. Där ingår också en utförligare förklaring av samtliga delar:

 • Brand: Här ingår skador som orsakas av brand. 
 • Stöld: Denna del täcker både för stöld och inbrott, eller när det har skett ett stöldförsök. Du får också ersättning vid rån eller rånförsök, samt att det även kan ingå vid skadegörelse beroende på vilket försäkringsbolag du anlitar (If, Länsförsäkringar, Folksam, Trygg Hansa mfl.)
 • Glas: Bilens glasrutor brukar alltid ingå, men däremot inte andra glasdelar som solluckor, lyktglas eller soltak. Du behöver även betala en självrisk för stenskott eller byte av vindruta.
 • Maskinskada: Denna punkt innefattar skador som härstammar inifrån bilen, samt att de påverkar funktionen av fordonet. De vanligaste skadorna inkluderar elektroniken i bilen, motorhaveri, eller delar av fordonets motor.
 • Räddning: Räddningsförsäkring innebär bärgning samt kostnad för bärgning. Detta sker vanligtvis om bilen inte längre går att köra och en persontransport behövs till närmsta verkstad.
 • Rättsskydd: Skulle en rättstvist uppstå är denna del med för eventuella kostnader. Ett exempel är om ett trafikbrott sker i samband med en olycka.

Undantag i delkasko

Som med det mesta kring försäkringar finns också undantag att ta hänsyn till. Även här har vi tagit med dem i en punktlista för en enklare överblick för dig som läsare: 

 • Undantag för brand: Om en kollision inträffar och bilen därefter fattar eld är det inte brandförsäkringen som gäller i detta läge, utan istället försäkringen mot vagnskada. (Som endast finns i en helförsäkring)
 • Undantag för glas: Vid ersättning rörande glasskador som orsakats av en kollision eller singelolyckor krävs en vagnskadeförsäkring. Då räcker det alltså inte med delmomentet glas.
 • Undantag för stöld: En del försäkringsbolag tillämpar tak för ersättning för ljud- eller bildutrustning som har monterats i efterhand. Lösa tillhörigheter täcks i sin tur av hemförsäkringen, därav är det viktigt att du även har en sådan. Du kan också behöva betala en självrisk, om bilen inte är utrustad med en godkänd spårsändare.
 • Undantag för maskinskador: Denna försäkring innefattar två övre gränser, nämligen ålder och antal mil. En maskinskada täcks oftast inte om bilen är äldre än 8 år, samt om den gått längre än 12 000 mil.
 • Undantag för räddning: Du får sällan ersättning för bärgning om du glömt tanka din bil, eller om batteriet varit urladdat. 

Aktsamhetskrav

Delkasko innefattar en del aktsamhetskrav som behövs för att få ersättning. Några exempel på situationer är om du använder en felaktig motorvärmare, eller om du lämnar bilen olåst. Kort och gott krävs det lite sunt förnuft för att försäkringen ska ersätta skadorna.

Dessa hittar du alltid i försäkringsvillkoren, så titta gärna igenom dessa innan du tecknar en halvförsäkring.

Självrisker

Vanliga nivåer av självrisk hittar du i listan nedan. De kan däremot skilja sig en aning beroende på vilken försäkringsgivare du har, men också storleken på självrisken du väljer. Genom att teckna en halvförsäkring med en högre självrisk kan du nämligen pressa ned ditt pris på premien.

Notera dock att det endast är en del av momenten i delkaskon som ställer krav på självrisk:

 • Glas: Stenskott är antingen gratis att laga, eller endast några hundralappar i självrisk. Om du behöver byta en hel vindruta brukar du behöva betala 1 000 till 1 500 kr.
 • Brand: Den vanligaste nivån av självrisk för brand är 1 500 upp till 2 000 kr.
 • Stöld: Även för stöld och inbrott brukar en självrisk på 1 500 upp till 2 000 kr ingå.
 • Räddning: Behöver du bärga din bil kan du räkna med en självrisk från 1 500 upp till 2 000 kr.
 • Rättsskydd: Här gäller antingen en procentuell andel av kostnaden, eller lägst 1 500 kr.

Tilläggsförsäkring till delkasko

Det förekommer en del tillägg du kan välja till bilförsäkringar. Några av dessa är assistans, djurkollision eller skadegörelse, men du hittar även många fler. Dessvärre brukar de benämnas på olika sätt vilket gör det lite komplicerat att hitta rätt, men de kan också paketeras med namn som Stor, BilPlus, Extra och så vidare.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar omfattningen av försäkringen innan du tecknar den, samt väljer de tillägg du kan tänkas behöva.

Vanliga frågor och svar

Vad är det för skillnad på hel- och halvförsäkring?

Med en helförsäkring ingår vagnskador i karossen. Dessa täcks inte med en halvförsäkring.

När är det värt att ha helförsäkring?

Om du har en bil du är rädd om rekommenderar vi en helförsäkring. Helt nya fordon täcks också av vagnskadegarantin de tre första åren, i de allra flesta fall.

Vad menas med delkasko?

Det är bara ett annat ord för halvförsäkring. Inom EU används engelska begrepp som Partial Casco och Full Casco. Dessa finns framförallt för att beskriva bilförsäkringarnas priser, men även deras skillnader.

Vad är skillnaden mellan trafikförsäkring och halvförsäkring?

En trafikförsäkring är obligatorisk medan en halvförsäkring är frivillig. Du får också ett betydligt bredare skydd med en halvförsäkring vilket också är anledningen till att den är vanligt förekommande.

Senast granskad: 20 mars, 2023