Moderna Bilförsäkring

 • Upp till 20 procent rabatt när du samlar flera försäkringar
 • Anpassa omfattningen på din bilförsäkring
 • Påverka självrisken vid vagnskada

Grundsjälvrisk: 1 500 kronor

Allrisk: Ingår i Large

Assistans: Ingår i Large

No posts found

Vårt omdöme om Moderna Bilförsäkring

Med Moderna Bilförsäkring kan du själv välja omfattning på försäkringen, genom att göra valfritt antal tillägg till grundskyddet eller teckna det största skyddet Bilförsäkring Large. Det krisskydd som ofta ingår i basutbudet för bilförsäkringar finns inte med i den lägre försäkringsnivån, utan du måste antingen göra ett tillägg eller teckna Bilförsäkring Large.

Du kan själv välja mellan två olika självrisknivåer för vagnskada. Samlar du flera försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du både få rabatt på bilförsäkringen och sänka självrisken för en skadehändelse.

Fördelar 

 • Mycket anpassningsbart skydd
 • Möjlighet att påverka självrisken

Nackdelar

 • Krisskydd måste läggas till basförsäkringen

Vad ingår i Moderna Bilförsäkring?

I Moderna Bilförsäkring ingår det mesta av det grundläggande skyddet för bilförsäkringar. Du har möjlighet att välja omfattning i form av trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Krisskydd som ersätter terapi efter trafikolyckor finns dock som tilläggsförsäkring och ingår alltså inte i basskyddet.

Skydd som ingårModerna BilförsäkringModerna Bilförsäkring Large
TrafikförsäkringIngårIngår
BrandskadorIngårIngår
Skador på glasrutorIngårIngår
StöldIngårIngår
MaskinskadaIngårIngår
RäddningIngårIngår
RättsskyddIngårIngår
Vagnskada (bara helförsäkring)IngårIngår
Kombi (hyrbil + assistans)Ingår
Allrisk (drulle)Ingår
Trafikolycksfall och krishjälpIngår

Moderna Bilförsäkring Large

Bilförsäkring Large är den högre nivån av Modernas bilförsäkring. Den innehåller tre av de tilläggsförsäkringar som Moderna Försäkringar erbjuder: Kombi, Allrisk Bil och Trafikolycksfall och krishjälp.

Det utökade skyddet innebär att du får hjälp om din bil slutar fungera och behöver bärgas och repareras, samt ersättning om du behöver hyra bil medan din egen repareras. Du har också en allrisk- eller drulleförsäkring för plötsliga, oförutsedda händelser.

Med Bilförsäkring Large kan du också få ersättning om någon i bilen blir skadad vid en trafikolycka och behöver sjukvård eller annan behandling.

Tips! Bilförsäkring Large innehåller hela grundskyddet för Moderna Bilförsäkring, plus alla tilläggsförsäkringar som går att teckna till grundförsäkringen.

Tilläggsförsäkringar till Moderna Bilförsäkring

Om du vill ha någon av tilläggsförsäkringarna men inte teckna Bilförsäkring Large, kan du också teckna tilläggen var för sig.

Allriskförsäkringen ger dig ersättning vid plötsliga händelser som inte går att förutse. Det kan till exempel handla om feltankning, borttappade nycklar eller om inredningen i bilen tar skada. Trafikolycksfall och krishjälp ersätter kostnader i samband med behandling och sjukhusvistelse efter en trafikolycka.

Kombi är en kombination av hyrbils- och assistanstilläggen. Med det tillägget får du dels ersättning för hyrbilskostnader medan din egen bil är på verkstaden, dels snabbare hjälp om din bil slutar fungera ute på vägen och du behöver assistans.

Tillägg till Moderna bilförsäkringar

 • Trafikolycksfall och krishjälp
 • Allrisk Bil
 • Kombi
 • Hyrbil
 • Assistans

Självrisk

Grundsjälvrisken för Moderna Bilförsäkring är 1 500 kr. Det är alltså den del av kostnaden som du måste betala själv vid de flesta typer av skador och olyckshändelser.

I vissa fall gäller dock en annan självrisk. Exempelvis kan du själv välja självrisknivå för vagnskada om du helförsäkrar din bil. För maskinskador är självrisken högre om bilen har kört mer än 8 000 mil. Har du flera försäkringar hos Moderna Bilförsäkring har du möjlighet att sänka självrisken för en skada per år.

Det finns också vissa skydd som inte har någon självrisk alls.

Då gäller något annat än grundsjälvrisken

Skydd som ingårSjälvrisk
Trafikförsäkring1 000 kr
Reparation av glasruta0 kr
Byte av glasruta2 000 kr
MaskinskadaSärskild självrisk*

 

*Beror på antalet mil bilen har kört. Skyddet gäller bara om bilen är mindre än 8 år gammal och har kört högst 12 000 mil.

Vagnskada3 500 eller 7 000 kr*

 

*Du väljer själv vilken av självriskerna du vill ha. Krockar du med ett djur gäller ingen självrisk.

Hyrbil25 procent av kostnaden
Assistans0 kr
Trafikolycksfall och krishjälp0 kr

Vid vissa situationer gäller särskilda självrisker eller andra specifika villkor. De kan du läsa om i de fullständiga villkoren för Moderna Bilförsäkring.

Vad påverkar priset på Moderna Bilförsäkring?

I och med att du själv väljer omfattning på försäkringen kan du till viss del styra priset på den. Priset påverkas till exempel av antalet tillägg du köper och vilken självrisk du väljer för vagnskada. I övrigt beräknas priset utifrån ett genomsnitt av körandet hos förare i din egen ålder och bostadsort.

Har du mer än en försäkring hos Moderna Försäkringar blir du bonuskund. Det innebär att du får rabatt på dina försäkringar. Ju fler försäkringar du har hos bolaget, desto högre rabatt kan du få, upp till 20 procent av försäkringspriset.

Som bonuskund får du också självriskreducering som blir större ju fler försäkringar du har. Det innebär att självrisken kan sänkas med upp till 1 000 kronor vid en skadehändelse per år.

Kontakta Moderna Försäkringar

För att ställa frågor om bilförsäkringen kan du ringa till Moderna Försäkringar. Har du mer generella frågor går det bra att skriva till bolaget via deras mejlformulär. Vill du köpa bilförsäkringen kan du fylla i dina uppgifter i samma formulär så kontaktar Moderna Försäkringar dig.

Skadeanmälan gör du på hemsidan eller via ett särskilt telefonnummer till skadeservice.

Vanliga frågor om Moderna Bilförsäkring

Gäller Moderna Bilförsäkring utomlands?

Ja, men i många länder behöver du ha med dig ett så kallat grönt kort som visar att du har en betald trafikförsäkring. Grönt kort beställer du via Moderna Försäkringars kundservice. Råkar du ut för en skadehändelse när du är utomlands ska du polisanmäla händelsen lokalt och lämna en kopia av polisanmälan till Moderna Försäkringar, så kan du få ersättning som vanligt.

Vad gäller om jag är under 24 år?

Om du är under 24 år får du betala extra självrisk om en olycka eller skada skulle inträffa. Det gäller även om något händer när någon annan under 24 år kör den försäkrade bilen.

Kan företag teckna Moderna Bilförsäkring?

Moderna Bilförsäkring erbjuder särskilt anpassade fordonsförsäkringar för bilar som ägs av företag.

Vad är appen Moderna Smart?

Appen Moderna Smart används till en separat bilförsäkring, där din körstil mäts av en app och premien styrs av hur säkert du kör. Du kan alltså inte påverka priset på den ordinarie försäkringen genom att använda appen.

Senast granskad: 20 mars, 2023