Moderna MC-försäkring

 • Mc-försäkringen för 100 000 motorcyklister

 • Grundförsäkring med tillägg för olycksfall
 • Tjäna in självrisken med skadefria år

Grundsjälvrisk: 1 000 kronor

Allrisk: Ingår inte

Assistans: Ingår inte

array(0) { }
4.7/5
Utmärkt
 • Ingen självrisk om du krockar med djur
 • Gratis hyrmotorcykel eller hyrbil vid driftstopp
 • Välj själv verkstad vid skadegörelse
Maxersättning
3 prisbasbelopp ≈ 145 800 kr
Självrisk
Från 0 kr
Ersättning extratillbehör
100 000 kr
Val och tillägg hos Moderna MC-försäkring
Trafik: Ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom
Halv: Samma som trafik + brand, stöld, räddning, rättsskydd, glas, maskinskada
Hel: Samma som halv + vagnskada
Utökad tillbehörsförsäkring: Ersätter värdehöjande tillbehör till motorcykeln
Utökad olycksfallsförsäkring: Ersätter medicinsk invaliditet samt sjukhusvistelse
Utökad efterlevnadsskydd: Ger ersättning vid dödsfall
Assistans (tillägg): Räddning utan självrisk
Självrisker hos Moderna MC-försäkring
Trafik: 1 000 kr
Brand: 1 000 kr
Stöld: 1 500 kr
Glas: 0-500 kr
Maskinskada: 1 000 kr
Räddning: 1 000 kr
Rättsskydd: 20% av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada: 0-3 000 kr
Allrisk: Ingår ej
Ung förare:

Vårt omdöme om Moderna Mc-försäkring

Bilsport & Mc är en del av Moderna Försäkringar. De har specialiserat sig på fordonsförsäkringar och är störst i Sverige när det kommer till mc-försäkringar.

Med deras mc-försäkring har du det grundläggande skyddet för din motorcykel. För den som vill känna sig extra trygg i trafiken finns tillägget Trygghet+ att teckna till försäkringen, där bland annat assistans och olycksfallsförsäkring ingår.

Du ska kunna påverka premien genom att välja självrisknivå, men vilka nivåer som finns är oklart. Priset påverkas inte heller av säkerhetsåtgärder. Däremot belönas säkerhetsåtgärder och skadefria år med lägre självrisk för vagnskada.

Fördelar

 • Populär mc-försäkring
 • Belönar skadefria år med intjänad självrisk

 • Assistans och olycksfallsförsäkring går att lägga till

Nackdelar

 • Oklart vilka självrisknivåer som gäller

Vad ingår i Moderna Mc-försäkring?

Moderna Mc-försäkring innehåller det grundläggande skyddet som en motorcykel behöver. För den som vill komma undan billigt går det att teckna bara en trafikförsäkring, som ger det obligatoriska skyddet vid person- och egendomsskador, men inte vid skador på själva motorcykeln.

Halvförsäkring är att rekommendera för den som vill ha ett mer täckande skydd för motorcykeln. Då kan du få ersättning för de flesta typer av skador som kan uppkomma när du kör motorcykeln ute i trafiken. För maskinskador finns dock vissa krav på hur gammal motorcykeln får vara och hur långt den får ha kört.

Vill du kunna få ersättning även för plåt- och lackskador ska du teckna en helförsäkring, där även en vagnskadeförsäkring ingår.

Skydd som ingårTrafikförsäkring
Halvförsäkring
Helförsäkring
TrafikförsäkringIngårIngårIngår
BrandskadorIngårIngår
StöldIngårIngår
RäddningIngårIngår
RättsskyddIngårIngår
Skador på glasrutorIngårIngår
Maskinskada*

 

*Gäller för motorcyklar som är högst 6 år gamla och har kört högst 60 000 kilometer.

IngårIngår
VagnskadaIngår

Tilläggsförsäkringar till Moderna Mc-försäkring

Moderna Försäkringar erbjuder ett trygghetstillägg till sin mc-försäkring, som heter Trygghet+. Det utökar skyddet för både förare, passagerare och tillbehör till motorcykeln om en olycka skulle inträffa.

Olycksförsäkringen i Trygghet+ ger ersättning för bestående skador efter en olycka och för sjukhusvistelser som är längre än tre dygn. Även vid dödsfall betalas en ersättning ut till efterlevande. Inget av dessa skydd har någon självrisk.

Trygghetstillägget ger också ersättning för tillbehör som höjer värdet på motorcykeln. Du får även assistans vid bränslebrist eller punktering, och vid längre resor där du blir stående med motorcykeln får du hyra en bil eller motorcykel i upp till 21 dygn.

Tillägg till försäkringen

 • Trygghet+

Självrisk

För de flesta delar i försäkringen gäller i regel 1 000 kronor i självrisk. Moderna Försäkringar skriver att du kan välja andra nivåer på självrisken, men det framgår inte i villkoren vilka nivåer dessa är.

Det finns dock vissa situationer då en annan självrisk gäller. Till exempel är självrisken högre vid stöld, rättskostnader och vagnskada, medan självrisken är lägre vid byte eller reparation av strålkastare och andra glasrutor på motorcykeln.

Tips! Sänk din självrisk genom att använda skyddsutrustning och förvara motorcykeln på ett säkert sätt.

Om du tar till säkerhetsåtgärder kan du få sänkt självrisk vid eventuell skada. Det kan till exempel vara om du låser in motorcykeln på natten, använder skyddskläder eller har en spårsändare på motorcykeln.

Självrisken kan bli högre om du låter en annan förare köra din motorcykel, om föraren har varit vårdslös eller inte har det körkort som krävs.

Då gäller en annan självrisk

Skydd som ingårSjälvrisk
Stöld eller stöldförsök1 500 kr
Rättsskydd20 procent av kostnaden*

 

*Minst 1 000 kronor.

Reparation av glasrutor efter skada0 kr
Byte av glasrutor efter skada500 kr
Vagnskada3 000 kr
Vagnskada vid viltkrock0 kr

För dig med helförsäkring har Moderna Försäkringar ett lojalitetsprogram, som innebär att du tjänar in en del av självrisken för varje skadefritt år. De första tre åren tjänar du in 500 kronor i vagnskadesjälvrisk för varje år. När du använder din intjänade självrisk nollställs lojalitetsprogrammet.

Det femte skadefria året tjänar du även in självrisken för trafikförsäkringen. Denna nollställs inte förrän efter två skador. Det gäller även vagnskadesjälvrisken på 1 500 kronor om du har kvar den efter fem skadefria år.

Vad påverkar priset på Moderna Mc-försäkring?

Moderna Mc-försäkring är en så kallad året runt-försäkring. Det innebär att du har samma skydd hela året. Priset varierar däremot och blir högre under högsäsongen för motorcykel, och lägre under vinterhalvåret.

Varken priset eller omfattningen på försäkringen påverkas om du ställer av motorcykeln. Däremot menar Moderna Försäkringar att den låga kostnaden under vintermånaderna motsvarar kostnaden för en avställningsförsäkring.

Försäkringsbolaget nämner specifikt att priset inte påverkas av att du lånar ut motorcykeln, använder skyddskläder eller låser in motorcykeln under natten. Däremot kan din valda självrisk påverka priset.

Tips! Att välja självrisknivå, samla försäkringar och utnyttja klubbrabatter är några sätt att påverka månadskostnaden för din mc-försäkring.

Det finns flera sätt att få ner priset på din mc-försäkring. Du kan som mest få 20 procent rabatt på mc-försäkringen, och det finns vissa begränsningar i hur du kan kombinera rabatter.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Samlingsrabatt. Försäkrar du flera fordon hos Moderna Försäkringar får du rabatt på dina försäkringar.
 • Helkundsrabatt. Har du andra försäkringar hos försäkringsbolaget, till exempel hemförsäkring eller djurförsäkring, får du också rabatt på premien för varje försäkring som du har.
 • Klubbrabatt. Moderna Försäkringar samarbetar med olika klubbar för motorcyklister. Är du medlem i en sådan får du klubbrabatt på din försäkring.
 • SMC-rabatt. Om du är medlem i organisationen Sveriges Motorcyklister får du också lägre pris på försäkringen.

Kontakta Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringars fordonsförsäkringar hanteras av varumärket Bilsport & Mc. Har du frågor om försäkringen kan du ringa eller skriva till dem via mejl eller via ett kontaktformulär. Svaren på några vanliga frågor finns också samlade på hemsidan.

Skadeanmälan går att göra via Bilsport & Mc:s hemsida, men också via telefon eller mejl till skadeservice.

Vanliga frågor om Moderna Mc-försäkring

Vad är Bilsport & Mc?

Bilsport & Mc är den del hos Moderna Försäkringar som har hand om fordonsförsäkringar. Du tecknar alltså din mc-försäkring via Bilsport & Mc, men det är Moderna Försäkringar som är försäkringsbolaget.

Senast granskad: 20 mars, 2023