Moderna Villaförsäkring

 • Försäkrar både hus och lösöre

 • 60 dagars reseskydd ingår

 • Samla försäkringar och få rabatt

Grundsjälvrisk: 1 200–1 500 kronor

Behöver kombineras med hemförsäkring: Nej

Drulleförsäkring: Ingår i Medium och Large

array(0) { }
4.4/5
Bra
 • Fullvärdesförsäkring för ditt hus
 • Skydd vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott
 • Skydd för både dina saker och huset
Information om Moderna Villaförsäkring
Moderna är numera en del av Trygg-Hansa

Vårt omdöme om Moderna Villaförsäkring

När du tecknar Moderna Villaförsäkring försäkrar du inte bara ditt hus och din tomt. Du får även det skydd för dig själv och dina saker som motsvarar Moderna Hemförsäkring. Du kan välja mellan tre olika omfattningar på försäkringarna, och du kan också anpassa innehållet genom att teckna olika tillägg efter just dina behov. Något att notera är dock att drulleförsäkringen inte ingår i grundskyddet, utan bara i de högre försäkringsnivåerna.

Moderna Försäkringar uppger att du själv får välja din grundsjälvrisk. Däremot ger de inga riktlinjer för vilka nivåer som finns att välja mellan.

När det gäller priset är Moderna Villaförsäkring Large en av de mest prisvärda villaförsäkringarna enligt en jämförelse av Konsumenternas. Är du redan kund hos Moderna försäkringar finns det chans att få ner priset ytterligare.

Fördelar 

 • Anpassa försäkringen efter vad du behöver
 • Sanering och reparation vid hussvamp ingår
 • Generösa öppettider hos kundservice

Nackdelar

 • Drulleförsäkring ingår inte i grundskyddet

Vad ingår i Moderna Villaförsäkring?

Du kan själv välja omfattning på Moderna Villaförsäkring. Den finns nämligen i tre olika varianter: ett grundläggande skydd och två nivåer med utökat skydd för ditt hus och dina saker.

Moderna Villaförsäkring är en så kallad villahemförsäkring. Det innebär att hemförsäkringsskydd för dig och dina ägodelar ingår i villaförsäkringen, så att du inte behöver teckna en separat hemförsäkring. Enligt villkoren verkar du dock bara kunna teckna villadelen för försäkringen ifall du redan har en hemförsäkring, till exempel via ett fackförbund.

Skydd som ingårModerna Villaförsäkring GrundskyddModerna Villaförsäkring MediumModerna Villaförsäkring Large
LösöreIngårIngårIngår
Inbrott, stöld och skadegörelseIngårIngårIngår
BrandskadorIngårIngårIngår
Byggnad*

 

*Gäller bland annat läckage in i byggnaden.

IngårIngårIngår
ReseförsäkringIngårIngårIngår
Ansvars- och rättsskyddIngårIngårIngår
ÖverfallsskyddIngårIngårIngår
ID-stöldIngårIngårIngår
Krishantering*

 

*Gäller för både dig och ditt barn, till exempel vid mobbning.

IngårIngårIngår
UnderförsäkringsgarantiIngårIngårIngår
Äkta hussvampIngårIngårIngår
Storm, översvämning eller annat väderfenomenIngårIngårIngår
Allrisk byggnadIngårIngår
Utökat reseskyddIngårIngår
Allrisk lösöreIngårIngår
ElektronikskyddIngår
SjälvriskreduceringIngår
Begränsat åldersavdrag på byggnadIngår
Förhöjd ersättningIngår
VitvaruskyddIngår
Utökat bortaskyddIngår

Moderna Villaförsäkring Grundskydd

Grundskyddet hos Moderna Villaförsäkring är framför allt utformat som en hemförsäkring, men utökad till att gälla även själva huset som du vill försäkra, med tillhörande tomtmark. Det innebär bland annat att den täcker brandskador på både lösöre och byggnaden.

En reseförsäkring för upp till 60 dagars resa ingår också i grundförsäkringen, liksom ett flertal skydd som skyddar dig själv som fastighetsägare. Ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd, krishantering och hjälp vid id-stöld är de personskydd som ingår.

Du kan också få ersättning om ditt hus drabbas av extra hussvamp och du behöver sanera och reparera huset. Skador orsakade av olika väderfenomen, till exempel storm, översvämning och jordbävning, täcks också av villaförsäkringen.

Tänk på! Tecknar du Moderna Villaförsäkring behöver du ingen separat hemförsäkring, eftersom det skyddet ingår i villaförsäkringen.

Moderna Villaförsäkring Medium

Den största anledningen till att välja Villaförsäkring Medium är att du då får en allriskförsäkring för både lösöre och byggnaden. En allriskförsäkring är samma sak som en drulleförsäkring och ger ersättning vid plötsliga händelser som orsakar skada.

Dessutom utökas reseskyddet med den här försäkringsnivån. Då ingår ett visst avbeställningsskydd, ersättningsresa vid behov och ersättning om du hamnar på sjukhus. I övrigt är skyddet precis likadant som för grundförsäkringen.

Tips! Vill du ha en bättre reseförsäkring och skydda huset och dina saker mot plötsliga händelser ska du teckna Villaförsäkring Medium.

Moderna Villaförsäkring Large

Väljer du den största nivån av Moderna Villaförsäkring förbättras skyddet för stationär elektronik och vitvaror. För elektronik blir självrisken mindre, och även åldersavdraget förbättras. Vid skador på vitvaror, såsom tvättmaskin, kylskåp eller spis, sänks självrisken till 1 200 kronor, och inget åldersavdrag görs om skadan uppstår inom de första tre åren.

Självrisken sänks även vid brand och inbrott i huset, och åldersavdraget på byggnaden begränsas till 10 000 kronor. Det ersättningsbelopp du kan få vid hussvamp eller tomtskada blir också högre med den större försäkringen.

Tips! Välj Villaförsäkring Large om du vill betala mindre självrisk om något händer och att mindre pengar ska dras av från ersättningen på grund av husets eller inventariernas ålder.

Tilläggsförsäkringar till Moderna Villaförsäkring

Det finns en hel del tillägg du kan teckna till Moderna Villaförsäkring för att den ska passa just dig. Du kan till exempel lägga till något av skydden i Villaförsäkring Medium, utan att för den skull teckna den större försäkringen. Dessa tillägg är alltså allriskförsäkring för lösöre eller byggnad och den utökade reseförsäkringen.

Hemkombi är ett paket som innehåller elektronikskydd, utökat bortaskydd och allriskförsäkring för lösöre. Paketet Huskombi innehåller i stället allrisk byggnad, begränsat åldersavdrag och vitvaruskydd. Dessutom täcker Huskombi läckage genom tätskikt och yttertak, och du får den högre ersättningen vid hussvamp och skador på tomtmark.

Tips! Du kan teckna en tilläggsförsäkring om du bara vill ha mer än bara grundskyddet, men inte vill teckna de större nivåerna av villaförsäkringen.

Om du spelar golf kan du teckna ett tillägg som försäkrar din golfutrustning. Äger du en småbåt finns det också en tilläggsförsäkring som du kan välja till. Du kan även teckna en objektsförsäkring för extra värdefulla föremål, eller ett olycksfallstillägg som ger viss ersättning vid ett olycksfall.

Tillägg till försäkringen

 • Allriskförsäkring för lösöre
 • Allriskförsäkring för byggnad
 • Hemkombi
 • Huskombi
 • Utökad reseförsäkring
 • Golfförsäkring
 • Småbåtsförsäkring
 • Objektsförsäkring
 • Olycksfallstillägg

Självrisk

För de flesta delarna av försäkringen kan du själv vara med och styra vilken grundsjälvrisk du vill ha. I regel är det dock 1 500 kronor som gäller för byggnadsdelen om du har tecknat Villaförsäkring Large, och du kan välja 1 200 kronor i grundsjälvrisk för lösöre.

I flera fall gäller dock en särskild självrisk, som ofta är högre än så. Då behöver du nämligen betala en viss procent av skadekostnaden själv, och får resten utbetald från villaförsäkringen.

Personskydden i försäkringen och bekämpning av vissa skadedjur har ingen självrisk alls. Där kan du alltså få ersättning för hela skadekostnaden.

Då gäller en annan självrisk

 
SkyddSjälvrisk
Läckage genom våtisolering10 procent av kostnaden*

 

*Minst 5 000 kronor.

Läckage på grund av frysning10 procent av kostnaden*

 

*Minst 3 000 kronor och högst 10 000 kronor.

Byggnadsskada på grund av översvämning10 procent av kostnaden*

 

*Minst 10 000 kronor.

Byggnads- och tomtskada på grund av jordrörelse10 procent av kostnaden*

 

*Högst 10 000 kronor.

Rättsskydd20 procent av kostnaden*

 

*Minst din valda grundsjälvrisk.

Stulen cykel, om den inte har varit inlåst25 procent av kostnaden*

 

*Minst din valda grundsjälvrisk.

Bekämpning eller reparation av skada efter husbock eller hästmyra0 kr
Delar av reseskyddet0 kr
Stöld vid inbrott om du har larm hemma0 kr
Överfallsskydd0 kr
Mobbningsskydd0 kr
Identitetsstöld0 kr

Vad påverkar priset på Moderna Villaförsäkring?

En högre självrisk på villaförsäkringen innebär att du får betala mindre för den varje månad. I och med att du själv får bestämma vilken självrisk du vill ha är det ett sätt att påverka din försäkringspremie.

Att hemförsäkringsskyddet ingår i villaförsäkringen brukar också vara en billigare lösning än att behöva teckna villa- och hemförsäkring var för sig. Undantaget är om du kan få hemförsäkring billigare via ett fackförbund. I det fallet kan det vara värt att teckna bara byggnadsdelen av villaförsäkringen.

Din ålder och var du bor är också saker som försäkringsbolag i regel tar hänsyn till. På Moderna Försäkringars hemsida kan du skriva in ditt personnummer för att få ett prisförslag på din villaförsäkring.

Rabatter du kan få på försäkringen

 • Samlingsrabatt. Om du samlar flera försäkringar hos Moderna försäkringar får du rabatt på premien till din villaförsäkring. Beroende på hur många olika försäkringstyper du tecknar kan du få upp till 20 procent rabatt.

Tips! Försäkrar du till exempel ditt barn, ditt husdjur eller ett fordon hos Moderna Försäkringar får du lägre pris på villaförsäkringen.

Kontakta Moderna Försäkringar

Om du vill teckna Moderna Villaförsäkring eller har en generell fråga om försäkringen, kan du kontakta Moderna försäkringar både via telefon och mejlformuläret på hemsidan. Deras kundservice har långa öppettider på vardagar och har även öppet på helger.

Har du däremot redan en försäkring och vill ställa frågor om den behöver du ringa till försäkringsbolaget. Skadeanmälan för sådant som täcks av villaförsäkringen kan du göra online.

Vanliga frågor om Moderna Villaförsäkring

Vad är den högsta möjliga självrisken för Moderna Villaförsäkring?

Vilken som är den högsta möjliga självrisken du kan välja för Moderna Villaförsäkring framgår inte i försäkringens villkor. För en del av skydden med särskild självrisk finns dock en gräns på högst 10 000 kronor. Om du behöver använda flera försäkringar vid en skada behöver du bara betala en enda självrisk, nämligen den högsta.

Senast granskad: 20 mars, 2023