Svedea MC-försäkring

Svedea har flera MC-försäkringar som passar för olika behov och till olika motorcyklar. Från den grundläggande trafikförsäkringen till flera olika märkesförsäkringar och tilläggsförsäkring. Är du medlem hos SMC kan du få 10 % rabatt på din motorcykelförsäkring hos Svedea.

array(0) { }
4.2/5
Bra
 • 10 % SMC-rabatt
 • Skadejour dygnet runt
 • 15 märkesförsäkringar till bra priser
Maxersättning
Motorcykelns marknadsvärde
Självrisk
Individuellt
Allrisk
15 000 kr
Val och tillägg hos Svedea MC-försäkring
Trafik: Ersätter personskador vid en trafikolycka och skador på annans egendom
Halv: Samma som trafik + brand, glas, maskinskada, räddning, rättsskydd, stöld, allrisk
Hel: Samma som halv + vagnskada
XL-tillägg: Räddnings- och bärgningsassistans dygnet runt utan självrisk
Självrisker hos Svedea MC-försäkring
Trafik: Individuellt
Brand: Individuellt
Stöld: Individuellt
Glas: Individuellt
Maskinskada: Individuellt
Räddning: Individuellt
Rättsskydd: Individuellt
Vagnskada: Individuellt
Allrisk: Individuellt
Ung förare: 0 kr

Vårt omdöme om Svedea MC-försäkring

När det kommer till försäkringar för motorcyklar är Svedea är ett av de största försäkringsbolagen på marknaden. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har Svedea MC-försäkring mycket bra omdöme. Försäkringarna passar dig som vill försäkra din motorcykel året runt och vill kunna påverka priset själv. Du kan påverka årspremien genom att exempelvis välja en högre självrisk. Det finns olika nivåer på försäkringarna och en tilläggsförsäkring.

Eftersom det är en helårsförsäkring passar den inte dig som vill kunna ställa av motorcykeln under vinterhalvåret. Du kan läsa vår artikel jämför och hitta bästa MC-försäkringen om du vill veta mer om avställningsförsäkring.

Fördelar med Svedea

 • Du får 10 % rabatt som SMC-medlem eller om du försäkrar flera motorcyklar.
 • En möjlighet att välja mellan olika märkesförsäkringar och tilläggsförsäkring.
 • Skadejour dygnet runt och bra betyg från personer som behövt använda skadehantering.

Nackdelar

 • Det finns ingen avställningsförsäkring.
 • Svårt att jämföra pris då många faktorer avgör slutpriset på försäkringen.

Vad ingår i Svedea MC-försäkring?

Hos Svedea MC-försäkring kan du välja trafikförsäkring som är den lägsta nivån och som krävs för att du ska få köra ute i trafiken. Sen erbjuder Svedea halvförsäkring och helförsäkring. Det går även att välja tilläggsförsäkringen XL men då kräv att din MC är som lägst halvförsäkrad. Svedea har även 13 märkesförsäkringar och flera specialförsäkringar för MC.

Med Svedea trafikförsäkring för MC går det att få ersättning för personskador hos förare, passagerare och även utomstående vid eventuell trafikolycka. Det ingår även skydd för skador på annans egendom, ersättning för kläder som skadas och skyddsutrustning. Vill du försäkra din MC, dig själv och eventuella passagerare ytterligare ska du välja halv-eller helförsäkring.

Den stora skillnaden mellan halv-och helförsäkring är att i helförsäkringen ingår vagnskadeförsäkring. Då kan du får ersättning för skador på din MC som uppsåt vid trafikolycka eller skadegörelse. Du kan även få ersättning vid andra yttre olyckshändelser och försäkringen gäller vid transport på släp.

Exempel på skydd som ingår i olika nivåer

Skydd som ingårTrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
TrafikskadaIngårIngårIngår
BrandNejIngårIngår
GlasNejIngårIngår
Maskinskada*
*Om MC är serietillverkad, högst 12 år och körts högs 8 000 mil.
NejIngårIngår
Räddning*
*Hyrbil upp till 7 dygn, resa ska vara längre än 20 mil från hemorten och minst 2 övernattningar.
NejIngårIngår
RättskyddNejIngårIngår
StöldNejIngårIngår
Allrisk*
*högsta ersättningen är 15 000 kronor.
NejIngårIngår
VagnskadaNejNejIngår

Tilläggsförsäkring XL hos Svedea MC-försäkring

För att kunna teckna XL-tilläggsförsäkring ska du minst halvförsäkring till din motorcykel. Tilläggsförsäkringen gäller för både förare och passagerare. Då kan du få ersättning för bland annat:

 • Assistans som inkluderar bärgningskostnad.
 • Förlängd hyrbilsersättning upp till 21 dagar.
 • Utökad ersättning för utrustning upp till 80 000 kronor.
 • Olycksfall som inkluderar invaliditet.
 • Dödsfall med en ersättning upp till 100 000 kronor.
 • Krishantering med upp till 25 000 kronor.
 • Självriskeliminering vid kollision med djur om du har vagnskadeförsäkring.

Det finns olika begräsningar, till exempel om skadan uppstått genom tävling eller hastighetskörning.

Bra att veta om självrisk

Grundsjälvrisken hos Svedea MC-försäkring är individuell och valbar. Vilken grundsjälvrisk du valt ska framgår i ditt försäkringsbrev. Självrisken är den del av skadekostnaden som försäkringstagaren betalar själv om det inträffar något. Däremot finns det vissa moment och undantag då det finns självriskeliminering eller särskild självrisk.

 • Exempelvis gäller trafikförsäkringen med en självrisk på 10 % av prisbasbeloppet om du lånar ut MC till någon som inte har giltigt körkort. Det gäller även till annan person än vad som är tillåtet enligt försäkringsvillkoren eller föraren varit påverkad av alkohol. Det finns även andra undantag som ger en högre självrisk.
 • Självriskeliminering gäller exempelvis om skador inträffar när MC är stulen eller om du kan visa att annan person är ansvarig för skadan.
 • Vid vagnskada, och du är medlem i SMC gäller försäkringen utan självrisk om du kolliderar med utländskt fordon som är identifierat.
 • Vid stöld, om du har godkänd spårsändare utgår ingen självrisk. Det gäller även när motorcykeln förvarats inlåst vintertid hos partner till Svedea eller auktoriserad återförsäljare.

Vad påverkar priset på Svedea Mc-försäkring?

Priset för MC-försäkringen baseras på vilken nivå du väljer när det kommer till försäkring. Utöver det beräknas priset på olika individuella faktorer. Bland annat motorcykelns ålder och modell. Samtidigt påverkar effekt och vikt priset i kombination med vart du bor och ibland hur länge du haft MC-körkort. Din skadehistorisk kan även påverka slutpriset på MC-försäkringen.

Andra faktorer som kan ha påverkan på försäkringens pris är:

 • Om du lägger till flera förare.
 • Vilken skyddsutrustning du använder och hur du nattparkerar.
 • Eftersom du kan välja självrisk själv kan en högre självrisk ge ett lägre pris.

Försäkringen är en årsförsäkring och den är säsongsvarierad. Det innebär att du betalar mer på sommaren och mindre på vintern. Du får ingen återbetalning vid avställning hos Transportstyrelsen.

Rabatter hos Svedea

 • Du får 10 % rabatt om du är SMC-medlem eller om du försäkrar flera motorcyklar hos Svedea.
 • Är du medlem hos BWM Mc-klubben kan teckna en speciell försäkring.

Kontakta Svedea Försäkring

Öppettider privatkunder för frågor kring MC-försäkring

 • Måndag – torsdag 07:30 – 19:00
 • Fredag – 07:30 – 18:00
 • Lördag 10:00 – 15:00
 • För bärgning/assistans dygnet runt

Telefonnummer

 • 0771-160 190

Chatt och email

 • Hos Svedea kan du även chatta med kundtjänst under samma öppettider som telefontider.
 • Du kan även fylla i ett e-postformulär på Svedeas hemsida.
 • Vid mindre akuta skador kan du göra skadeanmälan här.

Vanliga frågor och svar om Svedea MC-försäkring

Är Svedea en bra försäkring?

Enligt Svensk Kvalitetsindex är framför allt kunder som drabbats av en skada nöjda med Svedea. Bland annat får du tillgång till skadejour dygnet runt och snabb skadereglering.

Vilket försäkringsbolag är bäst för MC?

Svedea som försäkringsbolag för högt betyg av befintliga kunder. Även motorcyklister runt om i landet uppskattar utbudet av olika försäkringar. Hos oss kan du även läsa en jämförelse mellan olika motorcykelförsäkringar.

Vem äger Svedea försäkring?

Som huvudägare står Hannover Re-koncernen och HDI Global Specialty försäkrar. Du kan läsa mer här om ägarskap och vilka som står bakom Svedea försäkring. Samtidigt är Svedea godkända av Finansinspektionen som försäkringsförmedlare.

Senast granskad: 20 mars, 2023